Suy niệm Lời Chúa

Chúa Giêsu đã quả quyết : “Không có tình yêu nào cao quý bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu” (Ga 15, 13). Đức Giêsu là mạch sống của người Kitô hữu trong cuộc hành trình dương thế tới tiến về Quê Trời. Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã sai chính Con Một của Người đến trần gian để cứu chuộc loài người, cứu vớt nhân loại qua cái chết tự hiến trên Thập giá.

Đọc Kinh Thánh, chúng ta nhận ra ngay trong Cựu Ước, Isaac con trai của tổ phụ Abraham là hình bóng của Chúa Giêsu. Isaac là con trai duy nhất của Abraham, Chúa Giêsu cũng thế. Isaac được Cha mình rất mực yêu thương, Chúa Giêsu cũng được Thiên Chúa Cha yêu thương như thế. Isaac được dâng làm của lễ, Chúa Giêsu cũng thế. Isaac được Cha mình dẫn lên một ngọn đồi để hiến tế, Chúa Giêsu cũng vậy. Thánh Phaolô trong thư thứ nhất hữu tín hữu Corintô cũng đã so sánh : “Ađam con người đầu tiên, đã được dựng nên là một con người sống động, nhưng Ađam sau cùng là Đức Giêsu là Thần Khí ban sự sống… Ađam được nắn nên bằng đất, từ đất mà sinh ra, còn Ađam thứ hai, Đức Giêsu từ trời mà sinh ra…. Người thuộc về đất thế nà, thì người thuộc về trời cũng thế ấy…” (1 Co 15, 45-49). Bài Tin mừng của Thánh Gioan hôm nay viết : “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời”. Hình ảnh con rắn đồng được ông Môsê treo lên cao trên cây gỗ trong sa mạc để ai bị rắn độc cắn nhìn lên đó sẽ được khỏi là tiên trưng cho việc Đức Giêsu chấp nhận cái chết theo Thiên Chúa Cha để cứu độ con người, cứu chuộc nhân loại. Thập giá Đức Kitô là dấu chỉ của tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa đối với nhân loại, nhưng đồng thời cũng là đòi hỏi của Thiên Chúa đối với con người. Đức Giêsu đã quả quyết để những ai tin vào Người sẽ không phải chết và có sự sống đời đời. Thập giá là hình phạt nhục nhã của người tử tội, nhưng Đức Giêsu đã chấp nhận Thập giá để mang lại sự sống và hạnh phúc cho con người. Đức Giêsu đã nói với những ai muốn theo Người : “Ai muốn theo Ta hãy từ bỏ mình đi, vác Thập giá của mình mà theo Ta”. Vác Thập giá có nghĩa là chấp nhận bỏ ý riêng, từ bỏ bóng tối tội lỗi mà bước theo ánh sáng của Chúa.

Sống trong một thế giới vật chất, con người từ chối ánh sáng, vẫn lầm lũi bước đi trong đêm tối. Chúa Giêsu mời gọi mọi người hãy sống tình yêu vì thực sự Thập giá là hình phạt nhục nhã, nhưng chấp nhận Thập giá không có nghĩa là chấp nhận tôn thờ đau khổ, nhưng say mê tình yêu vì chỉ nơi “Thập giá ơn cứu độ mới chứa chan”. Người môn đê của Chúa say mê Thập giá, nhưng Thập giá dẫn con người đến vinh quang. Đức Giêsu đã quả quyết : “Khi nào Ta bị đưa lên cao khỏi mặt đất, Ta sẽ kéo mọi người đến cùng Ta”.

Thánh Phaolô đã viết : “Chính nhờ ân sủng của Thiên Chúa mà anh chị em được cứu rỗi. Khi chúng ta kết hiệp với Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã làm cho chúng ta được sống lại cùng với Con Ngài và cùng người Con ấy cai trị thiên giới… Chính nhờ ân sủng của Thiên Chúa mà anh chị em được cứu rỗi qua đức tin. Chẳng phải do kết quả những nỗ lực riêng của anh chị em mà do ân huệ của Thiên Chúa…Thiên Chúa đã làm cho chúng ta được như hiện nay”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cứu độ chúng con qua cái chết trên Thập giá. Xin cho chúng con luôn biết say mê Thập giá vì Thập giá chính là nguồn mạch tình yêu của chúng con. Amen

 

 
Xh 20,1-17; 1 Cr 1,22-25; Ga 2,13-25
  
Hôm nay là Chúa Nhật thứ 3 Mùa Chay. Lời Chúa hôm nay như mời gọi chúng ta hãy thanh tẩy và đổi mới tâm hồn. Nhờ đó, tâm hồn của mỗi người môn đệ Chúa Giêsu Kitô là một tâm hồn luôn biết thờ phượng Thiên Chúa trên hết mọi sự; một tâm hồn lắng nghe và thực thi Lời Chúa; một tâm hồn là đền thờ của Thiên Chúa.
1. Một tâm hồn thờ phượng và kính mến Chúa trên hết mọi sự.
Bài đọc 1 trích từ sách Xuất Hành nói về Mười Điều Răn. Trước hết cho ta thấy Dân Chúa được Chúa yêu thương cứu giúp và dạy dỗ: “Ta là Thiên Chúa ngươi, Đấng đã dẫn dắt ngươi ra khỏi vùng Ai Cập, khỏi nhà nô lệ. Ngươi không được thờ thần nào khác…” (Xh 20,2-3).
Những lời này đâu chỉ là của quá khứ nhưng còn là lời của Chúa đang nhắn nhủ và dạy bảo chúng ta hôm nay. Tôi cần phải cảm nghiệm về tình thương của Chúa đã dành cho mình. Chúa đã đưa tôi ra khỏi vùng đất tối tăm, cứu tôi khỏi cảnh nô lệ của tội lỗi. Tôi phải biết cảm tạ và chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa trên hết mọi sự.
Cuộc sống hôm nay vẫn có biết bao cám dỗ làm cho người môn đệ Chúa dễ bỏ Chúa mà chạy theo và tôn thờ những tà thần, những mê tín dị đoan. Có thể là tôi, có thể là bạn và có thể là biết bao người hiện nay đang bị lôi kéo vào những đam mê phàm tục, những thứ thần vật chất và hưởng thụ…nghịch với đức thờ phượng như lòng Chúa mong muốn. Mùa Chay, mỗi người cần có một sự thanh tẩy tâm hồn để sống tâm tình “Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự”.
2. Một tâm hồn lắng nghe và thực thi Lời Chúa.
Đức thờ phượng và lòng kính mến Chúa được diễn tả qua sự lắng nghe và thực thi Lời Chúa dạy bảo. Cũng trong bài đọc 1, Thiên Chúa đã phán: “Ta tỏ lòng nhân lành đến ngàn đời đối với những ai kính mến Ta và tuân giữ các giới răn Ta…”
“Hãy thánh hóa ngày Sabat… Hãy tôn kính cha mẹ… không được lường gạt… chớ giết người… chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối, chớ tham lam… chớ muốn vợ cũng như những tài sản của người khác”. Dân của Chúa cần thực thi các giới răn đó trong niềm tin, trong sự cậy trông và vâng phục Thiên Chúa.
Mùa Chay thánh là dịp để mỗi người môn đệ Chúa thanh tẩy tâm hồn mình khỏi những mối bận tâm đến độ không còn thời giờ lắng nghe Lời Chúa, không còn chọn Chúa làm gia nghiệp trong cuộc sống mình, không còn thực thi Lời Chúa. Mỗi tuần có ngày Chúa Nhật để tôn vinh Chúa Phục Sinh, để tạ ơn Chúa, dường như chỉ còn “tranh thủ” mà thôi, bị xếp hàng thứ yếu, thậm chí bỏ mất vì những việc trần gian. Lòng hiếu thảo, sống công bình, bác ái, tôn trọng tha nhân dường như ít để ý đến vì những cám dỗ lợi lộc trần gian đang trỗi vượt.
Mỗi người hãy xin cho mình biết tha thiết lắng nghe và thực thi Lời Chúa dạy.
Mỗi người hãy vượt thắng những lôi kéo và lợi lộc của thế gian để sống cho Chúa.
3. Một tâm hồn là đền thờ của Thiên Chúa.
Trong bài Giáo huấn số 14 (lịch công giáo của giáo phận Qui Nhơn) với tiêu đề: “Năm thánh hồng ân và mến Chúa yêu người” có những dòng sau đây: “Lời Chúa Chúa nhật 3 Mùa Chay hôm nay đề nghị chúng ta trở về với “Thập điều của giao ước Sinai” mà chung qui đó chính là “mến Chúa yêu người” (Bài đọc 1). Chính sự kiện toàn thập điều đó sẽ giúp chúng ta biết cách “thanh tẩy” cuộc đời, dọn dẹp tâm hồn khỏi những thứ rác rưởi ô nhơ của phàm tục, như Đức Kitô đã thanh tẩy đền thờ Giêrusalem (Tin Mừng), để chuẩn bị thường xuyên một “không gian nội tâm” thích hợp và xứng đáng cho Thiên Chúa ngự trị.”
Chúa Giêsu vì nhiệt tâm với sự thánh thiện của đền thờ nên Người đã mạnh mẽ thanh tẩy đền thờ. Chúa Giêsu yêu cầu bất kỳ ai cũng không được lợi dụng nhà Chúa để trục lợi cho riêng mình, cách này hay cách khác: “Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chắp dây thừng làm roi, đành đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán” (Ga 2,14-16).
 “Người biết rõ mọi điều trong lòng người ta” (Ga 2,25). Chúa biết rõ tâm hồn của mỗi người. Không chỉ chăm lo cho đền thờ vật chất là nơi cộng đoàn cầu nguyện, nhưng Chúa đang đòi hỏi thanh tẩy và đang yêu cầu hãy giữ gìn sự thánh thiện của đền thờ tâm hồn mỗi người chúng ta.
Xin cho tôi, xin cho bạn, xin cho mỗi môn đệ Chúa Giêsu hãy biết thanh tẩy những tội lỗi và biết canh tân đền thờ tâm hồn. Mỗi người tận dụng cơ hội Mùa Chay để cầu nguyện, chay tịnh và thực thi bác ái như Chúa mong đợi.
“Và một khi đã có cuộc đời là “cung thánh”, một trái tim xứng đáng là “đền thờ”, thì những giá trị của Tin Mừng Đức Kitô sẽ trở thành thuyết phục, thập giá điên rồ sẽ biến thành “khôn ngoan”, và con đường cứu độ của Kitô giáo sẽ là giải đáp và lựa chọn duy nhất của con người” (giáo huấn số 14 nói ở trên).
Chúa Giêsu ám chỉ đến cái chết và sự phục sinh của Người: “Cứ phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại”.
Mùa Chay là thời gian để thanh tẩy và để  xây dựng lại đền thờ tâm hồn.
Xin cho con biết chết đi cho con người còn nhiều sai phạm của mình để sống lại với Chúa Giêsu. Amen.

Tác giả bài viết: Lm. Phêrô Lê Nho Phú

 


LỜI CHÚA: Mc 9, 1-9 
Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Êlia và Môsê hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia". Phêrô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó có một đám mây bao phủ các Ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người". Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau: "Từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì?"
SUY NIỆM
Có một người chặt củi trên rừng tình cờ bắt được một tổ chim có một quả trứng bên trong. Anh liền đem quả trứng về nhà cho con gà ấp. Ít lâu sau, quả trứng nở ra một chú phượng hoàng con rất đẹp. Tuy nhiên, vì được ấp bởi một con gà và vì chung quanh mình cũng chỉ là những chú gà nên phượng hoàng con không hề biết mình là phượng hoàng. Ngày ngày, chú theo đàn gà đi kiếm ăn như những con gà khác. Một ngày kia, ngước lên trời, chú thấy có những con chim giống mình đang sải cánh bay lượn trên bầu trời. Những con chim kia bay lại và nói với phượng hoàng con rằng : Mi không phải là loài gà, mà là phượng hoàng, là vua của các loài chim, mi phải giang rộng đôi cánh để bay lên bầu trời chứ không thể theo sau đàn gà như thế được. Soi mình dưới dòng suối, quả thật chú thấy mình không giống gà tí nào mà lại giống những cánh phượng hoàng trên bầu trời. Chú tự tin giang cánh và lấy hết sức mình để bay lên cao. Kể từ đó, chú phượng hoàng giũ bỏ kiếp làm gà để trở thành phượng hoàng tung bay trên bầu trời.
Kính thưa…, các bài đọc Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người phải trở về và khôi phục lại phẩm giá đích thực của mình là những người con của Thiên Chúa, mà tội lỗi và những lôi kéo của thế gian đã làm chúng ta quên mất ơn gọi và phẩm giá cao quý đó. Ơn gọi và phẩm giá này, chúng ta đã nhận được nhờ Người Con Duy Nhất của Thiên Chúa là Chúa Giêsu đã chết và sống lại để ban cho chúng ta.
Trang Tin Mừng hôm nay cho thấy, Thiên Chúa Cha đã long trọng tái khẳng định Chúa Giêu là Con yêu quý của Ngài trước mặt các Tông đồ là những chứng nhân. Trước khi bước vào cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu đem theo những tông đồ thân tín nhất lên một ngọn núi cao. Ở đó, Ngài tỏ lộ vinh quang của một vị Thiên Chúa trước mắt các ông. Dù trước đây đã được đi theo Chúa, được chứng kiến các phép lạ Chúa làm và nghe những lời giảng dạy của Chúa, nhưng có vẻ các Tông đồ vẫn chưa hoàn toàn xác tín vào Chúa Giêsu là Đấng Cứu thế. Vì cũng giống như nhiều người Do Thái khác, các ông cũng chỉ mong đợi một Đấng Cứu Thế quyền lực chứ không muốn một Đấng Cứu Thế khiêm nhu như một người tôi tớ.
Trong cuộc biến đổi hình dạng này, Chúa Giêsu muốn cho các Tông đồ thấy rằng, Ngài không chỉ là một vị Thầy quyền năng, nhưng ẩn khuất nơi con người của Ngài còn là mội vị Thiên Chúa. Tin Mừng đã diễn tả vinh quang Thiên Chúa bằng cách so sánh : Áo Người trở nên rực rỡ trắng tinh, không có thợ giặt nào của trần gian có thể giặt được như thế. Tác giả Tin Mừng còn kể tiếp : Các môn đệ thấy ông Elia và ông Môse hiện ra đàm đạo với Chúa Giêsu. Sự xuất hiện của hai gương mặt lớn thời Cựu Ước, Êlia và Môsê, đại diện cho Lề luật và các Ngôn sứ, nói lên rằng : Tin Mừng nhận ra Chúa Giêsu chính là trung tâm, là Đấng mà toàn bộ Cựu Ước hướng tới.
Các Tông đồ hết sức hạnh phúc khi chứng kiến cuộc biến đổi hình dạng của Thầy mình. Các ông ngây ngất khi được nếm hưởng một chút vinh quang Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu. Simon Phêrô và các Tông đồ muốn kéo dài mãi giây phút hạnh phúc ấy. Các ông đã xin được cắm lều ở lại luôn trên núi. Tuy nhiên, mục đích của Chúa Giêsu khi cho các Tông đồ thấy vinh quang Thiên Chúa nơi Ngài là để chuẩn bị cho các ông đón nhận biến cố tử nạn khổ giá sắp tới. Từ trong đám mây bao phủ, có tiếng phán :Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người. Chắc chắn Thiên Chúa Cha muốn nói với các Tông đồ, vì chung quanh không còn ai khác. Thiên Chúa Cha muốn các Tông đồ vâng lời Chúa Giêsu. Từ trên núi xuống, Chúa Giêsu bắt đầu nói với các ông về cái chết và sự sống lại của Ngài. Đó là điều các Tông đồ không hiểu, không muốn, nhưng lại là điều các ông phải chấp nhận, cần vâng nghe và đón nhận khi sự việc xảy ra.
Qua biến cố biến hình, Thiên Chúa Cha không chỉ giới thiệu Con của Ngài cho các Tông đồ, mà Ngài như muốn trao nộp người Con ấy cho nhân loại : Đây là Con ta yêu dấu. Việc trao nộp này dù là một đau đớn, mất mát, nhưng vì yêu thương nhân loại mà Thiên Chúa đã chấp nhận cuộc trao đổi để Con Một của mình trở nên một con người trong nhân loại, trở nên một hy lễ đền tội và để đón nhận cả nhân loại làm con của mình.
Kính thưa… Qua Bí tích Rửa tội, chúng ta thực sự được thanh tẩy và trở nên con Thiên Chúa. Tuy nhiên, tội lỗi và những lôi kéo của thế gian và ma quỷ đã khiến cho nhiều người quên mất ơn gọi và phẩm giá làm con Thiên Chúa của mình. Nhiều người đã để tội lỗi làm cho hình ảnh của Thiên Chúa nơi mình bị biến dạng hoặc lu mờ. Nhiều người khác đã để thế gian lôi kéo làm quên lối về, hoặc do sống buông thả khiến họ mãi cứ lầm lũi như con phượng hoàng đi theo đàn gà trong câu chuyện kể trên.
Mùa Chay chính là dịp để mỗi người soi lại mình trong tấm gương là Chúa Giêsu, để nhận ra địa vị làm con Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã đem lại cho chúng ta, để mỗi người hãy sống tâm tình con thảo với Thiên Chúa Cha như Chúa Giêsu đã sống. Thiên Chúa không đòi chúng ta điều gì hơn, là muốn chúng ta vâng phục và yêu mến Ngài. Giống như ngày đầu năm mới, chúng ta làm mới lại nhà cửa, con người. Cũng vậy, mùa Chay là mùa để mỗi người làm mới lại bản thân trước mặt Thiên Chúa, lau chùi khỏi chúng ta những bụi bặm của lối sống lười biếng, hời hợt, cũ kỹ để mang lấy một thái độ mới, một lối sống mới. Điều quan trọng Chúa muốn nơi chúng ta là hãy vâng nghe lời của Chúa Giêsu, Con của Ngài.
Hãy để tai và để tâm lắng nghe lời Chúa mỗi ngày trong Thánh lễ, vì nơi đây, Lời Chúa được dọn sẵn cho mỗi người, phù hợp cho từng hoàn cảnh sống của con người. 
Xin Chúa qua sự bầu cử của Mẹ Maria, cho mỗi người nhờ vâng nghe lời Chúa, được thanh luyện mỗi ngày nên tốt đẹp hơn, nên xứng đáng là con yêu dấu của Chúa hơn, giúp chúng ta ngẩng cao đầu và tung cánh bay trong bầu trời yêu thương của Thiên Chúa. Amen.

 


LỜI CHÚA : Mc 1, 40-45
40 Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch."41 Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi! "42 Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch.43 Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay,44 và bảo anh: "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết."45 Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.

SUY NIỆM

Kính thưa…Có một hòn đảo nằm chơi vơi giữa biển Thái Bình Dương mênh mông, trên đảo chỉ toàn là những người phong cùi : cụt tay, cụt chân, mắt đui, mình mẩy sần sùi hôi thối…Một hôm, đức giám mục phụ trách quần đảo này gióng tiếng kêu gọi các linh mục ở Âu châu hãy tình nguyện hy sinh sang đó phục vụ. Một linh mục trẻ, đẹp trai, thông minh, khỏe mạnh đã hăng hái đáp lời, đó là cha Đa-Miêng”.
Khi đặt chân đến hòn đảo này, cha Đa-Miêng đã được tiếp đón trong ngôi nhà thờ toàn người phong. Đức giám mục đứng trên bàn thờ quay xuống giới thiệu với mọi người : “Các con thân mến, các con hằng mong ước có một linh mục đến ở cùng các con, yêu thương săn sóc các con, thì đây cha Đa-Miêng, một linh mục người Bỉ sẽ sống chung với các con từ nay cho đến chết, các con có sung sướng không ?”. Cả nhà thờ xôn xao, xì xầm to nhỏ. Rồi họ từ từ bước lên cung thánh, dáng điệu chất phác đơn sơ. Cha Đa-Miêng thấy họ đến gần mình thì sởn tóc gáy và nổi da gà, trông họ như những thây ma còn sống, như những quái thai mất hẳn dáng người. Họ tiến đến bên cha, người thì sờ vào mặt, người thì sờ vào tay, người thì sờ vào áo cha…Cha hỏi đức giám mục : “Thưa đức cha, họ làm gì và nói gì mà con không hiểu ?”. Đức cha trả lời: “Họ nói họ không thể tưởng tượng được một người ở phương xa, chẳng bà con huyết thống gì với họ, trẻ trung, đẹp trai, không bệnh tật như họ, tự nhiên lại đến phục vụ họ trên mảnh đất cùng khốn này, họ không tin mắt mình nên họ đến sờ mó vào người cha, xem cha có bị phong như họ không, và họ nói với nhau : “Không, cha đẹp quá, cha không bệnh tật gì cả, cha thương chúng ta quá”.
Sống với những người phong ở đây được một thời gian, dần dần cha Đa-Miêng hòa đồng được với họ, nói tiếng của họ, cha không còn cảm thấy ghê tởm họ như những ngày đầu mới đến. Một thời gian sau cha cũng mắc bệnh phong, thân mình lở loét, nhức nhối, mặt mày sần sùi, đen đủi, trông rất dễ sợ. Cha Đa-Miêng đã sống với người phong trên hòn đảo này cho đến chết, tình yêu Chúa đã giúp cha hy sinh suốt đời vì họ.
Kính thưa….Phong, hủi hay cùi là một thứ bệnh. Ngay tại VN, nếu có dịp, chúng ta tới trại phong Bến Sắn thuộc huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, chúng ta sẽ gặp những người phong bị bệnh nặng, họ không còn hình tượng gì là con người nữa, người mất tay, người mất chân, người rụng mất cái tai, người rớt mất cái cằm. Người thì không còn mũi. mặt thì sần sùi, thân mình lở loét. Cũng vậy, bệnh phong đối với xã hội Do Thái thời Chúa Giêsu bị kể là dơ bẩn, bị cô lập riêng ra một nơi, không được ở chung với dân làng, Như vậy, khi đã mắc bệnh cùi là mặc nhiên bị đẩy vào một cái chết dần chết mòn khủng khiếp. Chẳng những thế, kẻ mắc bệnh cùi còn bị xã hội nguyền rủa và xa lánh. Thân xác tiêu hao, tinh thần băng hoại, đời sống người bệnh không còn gì khác hơn là những tháng ngày rên siết đau thương trong khốn cùng tuyệt vọng. Đau khổ nhất của người bị bệnh phong là bị cộng đồng Do Thái giáo gạt ra ngoài như một loại dứt phép thông công.
Nhưng trong câu chuyện Tin Mừng chúng ta vừa nghe, người phong này đã đi vào xóm làng, chạy theo Chúa Giêsu và xin Ngài cứu chữa. Nhưng niềm tin vào Chúa đã khiến anh không sợ hãi để liều mình như thế. Thực vậy, anh đến với Chúa với một niềm tin tuyệt đối, anh khiêm nhường quỳ xuống van xin : “Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. Khi nói như vậy, anh biết rằng Chúa có thể và Chúa có quyền làm cho anh khỏi bệnh, nhưng điều đó còn tùy ý Chúa, tùy lòng thương xót của Chúa. Đây cũng là gương mẫu nhắc nhở chúng ta mỗi khi cầu xin Chúa điều gì : xin vâng, xin tùy ý Chúa, xin tùy lòng thương xót của Chúa.
Kính thưa…Câu truyện người cùi trên đây tuy ngắn gọn, nhưng diễn tả được đậm nét về nguyên tắc sống cho người Kitô hữu chúng ta: nghĩa là chúng ta đừng bao giờ bi quan về cuộc sống hiện tại. Không bao giờ mất tin tưởng, dầu cuộc đời xem ra như chẳng còn lối thoát. Và nhất là không bao giờ được quên tình yêu thương săn sóc của Thiên Chúa. Bởi vì dù cho cuộc sống có tăm tối u buồn, quanh ta chẳng còn người cảm thông, thì vẫn còn có Thiên Chúa, Ngài luôn chờ đón và sẵn sàng đáp lời chúng ta. Và chúng ta hãy đến với Ngài để học nơi Ngài cách đáp trả.
Chúng ta đừng bao giờ tự làm cho mình thành người mắc bệnh cùi và cũng đừng làm cho những người sống chung quanh mình thành những người cùi. Nghĩa là có những người cư xử như mình bị cùi, khi tự xây cho mình pháo đài ích kỷ, lập dị… Có những người khác lại đối xử với anh em như những người cùi, khi làm cho anh em cô đơn hoàn toàn, do những thái độ chia rẽ, phân biệt đối xử với họ.
Là Kitô hữu, chúng ta không thể để mình rơi vào tình trạng dửng dưng, vô cảm, cũng không để những hàng rào vô hình ngăn cản chúng ta đến với anh em, đặc biệt là những người đau khổ thể xác và tâm hồn. Thực hành việc bác ái, chia sẻ là điều cần thiết, nhưng cần thiết hơn đó là hãy mạnh dạn bước đến, hãy chủ động đưa tay ra về phía anh em để có thể cảm nhận, cảm thông, yêu thương và xoa dịu nỗi đau của anh em. Chúa Giêsu năm xưa đã đưa tay chạm đến người bệnh để chữa lành cho anh. Ngài có thể phán một lời thì con người anh có thể lành lặn. Thế nhưng, Chúa đã sử dụng đôi tay để trao ban tình yêu và sự quan tâm trìu mến dành cho anh. Phải chăng, Ngài cũng đang muốn chúng ta hãy tiếp tục trao ban cho nhau những nghĩa cử yêu thương nồng ấm tình người? Ước gì từng người chúng ta hãy biết dâng tặng cho nhau những nghĩa cử yêu thương, những lời ăn tiếng nói dịu dàng, những hành vi bác ái và vị tha. Ước gì lối sống đẹp của chúng ta sẽ là dấu chỉ chứng nhân tin mừng cho thế giới hôm nay. Amen.

 
Tháng 8 20, 2018
GX HIỆP ĐỨC

Giáo xứ Hiệp Đức Mừng lễ Bổn mạng Mẹ Maria Hồn xác lên Trời và Chầu Mình Thánh Chúa.

    Chung niềm vui với toàn thể Giáo hội, Giáo xứ Hiệp Đức đã long trọng mừng kính Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, Quan Thầy của giáo xứ vào ngày 15/ 08/2018 cách trọng thể. Tuy nhiên, Thánh lễ được dời lại vào ngày Chúa Nhật XX TN đúng ngày Chầu lượt của giáo…
Đọc thêm...

Giáo xứ Hiệp Đức Mừng lễ Bổn mạng Mẹ Lên Trời

15-08-2018 giáo hội hoàn vũ hân hoan mừng kính Tước hiệu Mẹ Maria hồn xác lên trời là…

Giáo xứ Hiệp Đức phát phần thưởng giáo lý niên học 2017-2018 và sinh hoạt trại hè

    Kết thúc một năm học giáo lý, với mục đích nhằm cổ võ cho tinh thần học hỏi giáo lý

Giáo xứ Hiệp Đức trao tặng nhà tình thương và trao học bỗng cho học sinh nghèo

        Sáng ngày 24 tháng 07 năm 2018, Cha chính xứ Phaolo Hòang Đức Dũng cùng Ban
Tháng 7 18, 2018
GP PHAN THIẾT

Thông báo tuyển sinh Chủng viện Nicôla Niên khóa 2018-2019

Thông báo tuyển sinh Chủng viện Nicôla Niên khóa 2018-2019
Đọc thêm...

Hội Khuyến học EDM Giáo Phận Phan Thiết gặp gỡ định kỳ năm

    Sáng 16/6/2018, Hội Khuyến học EDM Giáo Phận Phan Thiết đã tổ chức buổi gặp gỡ

Rao Báo Phong Chức Linh Mục

Rao Báo Phong Chức Linh Mục

Thuyên Chuyển Linh Mục 2018

    Quyết định tuyên chuyển   Danh sách thuyên chuyển   Lịch thuyển chuyển…
Tháng 8 11, 2018
GH HÒAN VŨ

Ðề xuất treo thánh giá tại các tòa nhà chính phủ ở Ý

Dự luật đề xuất treo thánh giá tại trường học và các cơ quan nhà nước, trụ sở ngoại
Đọc thêm...

Lần đầu tiên một giáo dân làm Bộ trưởng tại Tòa Thánh

VATICAN. Lần đầu tiên một giáo dân được bổ nhiệm làm Bộ trưởng tại Tòa Thánh.

Tân Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam

VATICAN. Ngày 21-5-2018, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo: ĐTC đã bổ nhiệm

Đức Giáo Hoàng gặp đại diện 2 miền Nam-Bắc Hàn tại Geneva

Geneva, Thụy Sĩ ( CNA / EWTN News 21 tháng 6, 2018) Qua một nghĩa cử nhằm hai
003979727
Hôm nay
Hôm qua
Tuần nầy
Tháng qua
Tuần qua
Tháng này
Tất cả
3298
3658
6956
2437528
73142
94978
3979727

Your IP: 54.36.149.57
Server Time: 2018-08-20 12:46:18

Suy tư

Thơ

Giáo xứ và Giờ Thánh lễ trong tuần:

Lịch phụng vụ Công Giáo 2018