Suy niệm Lời ChúaLỜI CHÚA: Mc 3, 20-35
Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về nhà và dân chúng đông đảo lại đổ xô tới, đến nỗi Người không dùng bữa được. Những thân nhân của Người hay tin đó, liền đi bắt Người, vì họ nói: "Ngài mất trí".
Và những luật sĩ từ Giêrusalem xuống nói rằng: "Ông ấy bị quỷ Belgiêbút ám", và nói thêm rằng: "Chính nhờ tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ". Khi đã gọi họ lại, Chúa Giêsu phán bằng dụ ngôn rằng: "Satan lại trừ Satan làm sao được? Nếu một nước mà tự chia rẽ nhau, thì nước đó tồn tại làm sao được? Và nếu một nhà mà tự phân tán, thì nhà đó không thể đứng vững được. Vậy nếu Satan dấy lên chống đối với chính mình và tự phân tán, thì nó không thể đứng vững được mà phải diệt vong. Chẳng ai có thể vào nhà một người khoẻ mạnh và cướp của y, nếu không trói được y trước đã, rồi sau mới cướp phá nhà y. Quả thật, Ta bảo các ông hay, mọi tội lỗi và mọi lời phạm thượng của con cái loài người sẽ được tha hết, nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Chúa Thánh Thần, muôn đời sẽ không bao giờ được tha: nó mắc tội muôn đời". Đó là vì họ nói: "Người bị thần ô uế ám".
Và mẹ cùng anh em Người đến, đứng ở ngoài sai người vào mời Chúa ra. Bấy giờ có đám đông ngồi chung quanh Người và họ trình Người rằng: "Kìa mẹ và anh em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy".
Người trả lời rằng: "Ai là mẹ Ta? Ai là anh em Ta?" Rồi đưa mắt nhìn những người ngồi vòng quanh, Người nói: "Đây là mẹ Ta và anh em Ta. Vì ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta".
SUY NIỆM
Trong cuộc sống hôm nay, một trong những chiến thuật cám dỗ của ma quỷ là không nhắm vào việc hù dọa con người, nhưng nó đang nói với con người bằng những luận điệu tưởng như hợp lý: “Bạn phải cố gắng để làm giàu. Thế giới này chỉ là vật chất, không có thế giới mai sau, vì thế không có ma quỷ và cũng không có thần thánh”. Trong sách Sáng thế thời Cựu Ước, ma quỷ cũng đã dùng những lời hết sức ngọt ngào hấp dẫn để cám dỗ bà Eva. Nó nói với bà: “Ăn trái cây này, mắt bà sẽ mở ra, ông bà sẽ trở nên như thần linh; Thiên Chúa chỉ dọa ông bà chút thôi, cây có nhiều trái, ăn một trái chẳng sao; Thiên Chúa không biết ngày nào ông bà ăn đâu”. Adam Eva đã gục ngã trước những lời ngọt ngào đó. Hai ông bà không những không được trở nên như thần linh theo lời dụ dỗ của ma quỷ, trái lại, họ đã chuốc lấy đau khổ và sự chết, đồng thời họ đã bắc cầu để cho ma quỷ thống trị thế gian. Trong cuộc xét hỏi sau đó, Thiên Chúa kết án con rắn là ma quỷ và mở ra một tia hy vọng cho nhân loại khi hứa: “Ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và người phụ nữ, giữa miêu duệ ngươi và miêu duệ người ấy; dòng giống người ấy sẽ đánh vào đầu ngươi, còn ngươi thì rình cắn gót chân người”. Ma quỷ không muốn lời hứa nhân từ này của Thiên Chúa, nó không muốn Thiên Chúa giành con người về cho Ngài. Nó vẫn cứ tìm cách để rình cắn con người, chúng tiêm những nọc độc nguy hiểm gây tê liệt, chết người cho nhân loại.
Chúa Giêsu xuống thế làm người, Ngài mang lấy nơi thân mình sự yếu đuối giới hạn của con người. Vì thế, ma quỷ đã dùng mọi cách để lôi kéo Chúa Giêsu đi con đường riêng của Ngài mà không quan tâm đến con đường Thiên Chúa Cha muốn. Chúng dùng nhiều cách để tấn công Chúa Giêsu. Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy, chúng dùng những người thân và những kinh sư là những bậc thầy trong dân để hạ uy tín của Chúa Giêsu. Tin Mừng kể: Trong lúc Chúa Giêsu và các môn đệ trở về nhà, mọi người kéo đến…thân nhân của Chúa Giêsu đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí. Lợi dụng lúc đông người và trước mặt các môn đệ, ma quỷ đã xúi người thân của Chúa hành động như vậy, để mọi người không còn tin vào Chúa Giêsu nữa. Kế đến, ma quỷ lại xúi giục các luật sĩ, để những người này xuyên tạc về giáo huấn và các phép lạ của Chúa Giêsu, khi họ nói rằng, Chúa Giêsu bị quỷ vương ám hoặc là Ngài dùng phù phép của ma quỷ. Đây là một nước cờ rất thâm độc của ma quỷ. Khi phao tin Chúa bị quỷ ám hoặc dùng phù phép của ma quỷ, có nghĩa giống như ngày nay chúng ta nói về những người sử dụng bùa ngải, ma thuật, điều đó khiến cho nhiều người sẽ sợ hãi và xa tránh. Chúa Giêsu đã phá mưu kế của ma quỷ và chỉnh sửa lại suy nghĩ sai lệch của các luật sĩ. Chúa gọi họ lại và chỉ cho thấy sự mâu thuẫn trong những lời vu cáo gian dối của họ: Satan làm sao trừ Satan được? Nhà nào chia rẽ, nhà ấy không thể đứng vững. Satan mà tự chia rẽ thì cũng không thể tồn tại được. Chúa dùng một hình ảnh cho thấy Chúa có quyền năng vượt trội trên ma quỉ và thần dữ. Ngài dùng sức mạnh của Thiên Chúa để khống chế và loại trừ ma quỉ, buộc nó phải quy hàng Thiên Chúa: Không ai có thể vào nhà kẻ mạnh mà cướp được, nếu không trói được kẻ ấy. Chính Chúa Giêsu là Đấng đến để thực hiện lời hứa ngày xưa trong vườn địa đàng. Ngài dùng quyền năng của Thiên Chúa để đạp dập đầu con rắn là ma quỷ xưa và đem lại cho nhân loại sự tự do của con Thiên Chúa nhờ cái chết và sự phục sinh của Ngài. 
Đoạn cuối của trang Tin Mừng hôm nay còn cho thấy thoạt nghe người ta dễ hiểu lầm là từ khi bắt đầu đời công khai, Chúa Giêsu đã đánh mất gia đình và người thân của mình. Thật vậy, khi Chúa đang ngồi giảng giữa một đám đông, có kẻ nói với Ngài: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang tìm Thầy”. Chẳng những Chúa Giêsu không ra gặp mẹ, mà Ngài còn nói: “Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta? Chính những ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là mẹ Ta và là anh em Ta” (x. Mc 3, 32-35).
Thật ra, qua câu nói này, Chúa Giêsu gián tiếp khen ngợi Mẹ Ngài, bởi vì Mẹ là người hoàn toàn tuân theo ý Chúa. Mẹ đã hiểu rõ sứ mạng của Chúa Giêsu, con của Mẹ. Như thế câu nói của Chúa Giêsu cho thấy Ngài đặt quan hệ tình nghĩa trên nền tảng đức tin, thể hiện niềm tin của mình bằng việc thực thi thánh ý Chúa.
Với lời khẳng định: “Đây là mẹ tôi và anh em tôi” (Mc 3, 33). Chúa Giêsu loan báo về gia đình mới của Ngài. Có những người thân yêu cùng máu mủ đứng ngoài kia. Có một gia đình mới đang ngồi trong này. Đức Giêsu không coi thường hay loại bỏ gia đình ruột thịt. Nhưng Ngài cho thấy Ngài còn có một gia đình lớn hơn nhiều, một gia đình gồm những người rất khác nhau về nhiều mặt, nhưng lại có một mẫu số chung, một điểm giống nhau, đó là cùng muốn thi hành ý Thiên Chúa trong cuộc sống.
Kính thưa… chắc chắn ma quỷ không muốn cho con người tuân phục Thiên Chúa. Nó không thể chiến thắng được Thiên Chúa thì nó tìm mọi cách để lôi kéo con người xa Chúa và trở thành những kẻ tuân phục nó. Ma quỷ cũng đang tìm mọi cách để gieo sự nghi ngờ vào trong chúng ta; nghi ngờ về sự hiện diện, về quyền năng và tình thương của Thiên Chúa. Ma quỷ cũng dùng gương xấu của những người có uy tín (linh mục), những người xem ra bên ngoài là đạo đức (tu sĩ, ông nọ bà kia), khiến chúng ta ngã lòng, nghi ngờ, thất vọng. Có nhiều người mất cảnh giác bị ma quỷ lợi dụng, có người đã bị ma quỷ chiếm hữu và biến thành kẻ chống Thiên Chúa và Giáo Hội. Đặc biệt ngày nay, ma quỷ luôn tìm cách để tấn công Giáo Hội, tạo nhiều gương xấu, làm giảm uy tín hoặc tìm cách bôi nhọ Giáo Hội. Hãy hết sức tỉnh táo với mưu chước của ma quỷ. Ma quỷ nó cũng lợi dụng mỗi chúng ta để nói những lời gây nghi ngờ bất an cho người khác, gieo đau khổ, đổ vỡ cho gia đình người khác. Qua các hình thức nói hành nói xấu, ma quỷ dùng chúng ta để hạ giá, hạ uy tín anh chị em mình. Hãy dựa vào sức mạnh của Chúa và quyền lực, cùng ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần để chúng ta biết phân định những gì thuộc về Thiên Chúa và những gì thuộc về ma quỷ.
Chúng ta chỉ có thể thắng được ma quỷ nhờ sức mạnh của Thiên Chúa, nhờ khiêm nhường đặt mình dưới sự soi sáng, trợ giúp và dẫn dắt của Thánh Thần. Lời Chúa và Bí Tích Thánh Thể là nguồn sức mạnh giúp chúng ta đương đầu với quyền lực của ma quỷ. Xin cho chúng ta luôn tin tưởng đến với Chúa và dùng những vũ khí thiêng liêng này để chiến đấu mỗi ngày trong đời sống. Amen

 
006384704
Hôm nay
Hôm qua
Tuần nầy
Tháng qua
Tuần qua
Tháng này
Tất cả
2864
4800
25716
4831914
95107
116290
6384704

Your IP: 46.229.168.142
Server Time: 2020-03-28 20:10:40

Suy tư

Thơ

Giáo xứ và Giờ Thánh lễ trong tuần:

Lịch phụng vụ Công Giáo 2019