GÓC TRỐNG

Lịch 2015
(Phụng Vụ năm B, Ngày Thường Năm 2) 

Ngày/Tháng

Thứ

Lễ

30/11/2014

Chúa Nhật

1 Mùa Vọng (bắt đầu Phụng Vụ năm B)
(Chú ý: Mùa Vọng không có Kinh Vinh Danh nhưng vẫn có Alleluia)

 Tháng 12, 2014

 

 

07/12/2014

Chúa Nhật

2 MV

08/12/2014

Thứ Hai

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Lễ Buộc ở USA

14/12/2014

Chúa Nhật

3 MV

21/12/2014

Chúa Nhật

4 MV

24/12/2014

Thứ Tư

Vọng Giáng Sinh

25/12/2014

Thứ Năm

Lễ Giáng Sinh

28/12/2014

Chúa Nhật

Lễ Thánh Gia, Lễ Kính

 Tháng 1, 2015

 

 

01/01/2015

Thứ Năm

Lễ Mẹ Thiên Chúa, Lễ Trọng, New Year 
(Ngày Cầu Cho Hòa Bình Thế Giới)

04/01

Chúa Nhật

Lễ Hiển Linh

11/01

Chúa Nhật

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa, Lễ Kính

18/01

Chúa Nhật

2 Quanh Năm (Tuần Cầu Nguyện Cho Hiệp Nhất)

25/01

Chúa Nhật

3 QN

(25/01

Thứ Tư

Lễ Th. Phaolô TĐ Trở Lại, Lễ Kính)

 Tháng 2, 2015

 

 

01/02

Chúa Nhật

4 QN

02/02

Thứ Hai

Lễ Đức Mẹ Dâng Con (Lễ Nến), Lễ Kính

08/02

Chúa Nhật

5 QN

(14/02

Thứ Bảy

Ngày Valentine ở Mỹ)

15/02

Chúa Nhật

6 QN

18/02

Thứ Tư

Lễ Tro
Chú ý: Mùa Chay không có Alleluia và không có Kinh Vinh Danh (trừ các Lễ Trọng: Lễ Th Giuse, Truyền Tin)

19/02

Thứ Năm

Tết Nguyên Đán – Ất Mùi, cầu Bình An

(22/02

Chúa Nhật

Lễ Kính Toà Thánh Phêrô)

22/02

Chúa Nhật

1 Mùa Chay (MC)

 Tháng 3, 2015

 

  Tháng Kính Thánh Cả Giuse

01/03

Chúa Nhật

2 Mùa Chay (MC)

08/03

Chúa Nhật

3 MC   (Đổi giờ lên 1 tiếng)

15/03

Chúa Nhật

4 MC 

19/03

Thứ Năm

Lễ Thánh Giuse, Lễ Trọng (có Kinh Vinh Danh)

22/03

Chúa Nhật

5 MC 

25/03

Thứ Tư

Lễ Truyền Tin Cho Đức Mẹ, Lễ Trọng (có Kinh Vinh Danh)

29/03

Chúa Nhật

Lễ Lá

 Tháng 4, 2015

 

 

02/04

Thứ Năm

Tuần Thánh: Chúa Lập Bí Tích Thánh Thể

03/04

Thứ Sáu

Tuần Thánh: Chúa Chịu Nạn

04/04

Thứ Bảy

Vọng Phục Sinh

05/04

Chúa Nhật

Lễ Phục Sinh

12/04

Chúa Nhật

2 Phục Sinh (PS) - Kính Chúa Tình Thương

19/04

Chúa Nhật

3 PS

25/04

Thứ Bảy

Lễ Kính Th. Marcô, Thánh Sử

26/04

Chúa Nhật

4 PS (Cầu Cho Ơn Gọi)

30/04

Thứ Năm

Cầu cho quê hương Việt Nam

 Tháng 5, 2015

 

  Tháng Hoa Đức Mẹ

01/05

Thứ Sáu

Lễ Thánh Giuse Thợ (Ngày Quốc Tế Lao Động)

(03/05

Thứ Năm

Lễ Kính Th Philipphê và Giacôbê II, Tông Đồ)

03/05

Chúa Nhật

5 PS

10/05

Chúa Nhật

6 PS (Mother’s Day)

14/05

Thứ Năm

Lễ Chúa Lên Trời (Có nơi chuyển đến CN )

17/05

Chúa Nhật

7 PS (Lễ Chúa Lên Trời)

24/06

Chúa Nhật

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

(25/05

Thứ Hai

Memorial Day ở Mỹ)

(31/05

Chúa Nhật

Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng, Lễ Kính)

31/05

Chúa Nhật

Lễ Chúa Ba Ngôi

 Tháng 6, 2015

 

 

07/06

Chúa Nhật

Lễ Mình Máu Thánh Chúa

12/06

Thứ Sáu

Lễ Thánh Tâm Chúa, Lễ Trọng

14/06

Chúa Nhật

11 QN (Father’s Day)

21/06

Chúa Nhật

12 QN

24/06

Thứ Tư

Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, Lễ Trọng

28/06

Chúa Nhật

13 QN

29/06

Thứ Hai

Lễ Hai Thánh TĐ Phêrô & Phaolô, Lễ Trọng

 Tháng 7, 2015

 

 

03/07

Thứ Sáu

Lễ Thánh Tôma TĐ. Lễ Kính

04/07

Thứ Bảy

Independence Day (Lễ Độc Lập USA)

05/07

Chúa Nhật

14 QN

12/07

Chúa Nhật

15 QN

19/07

Chúa Nhật

16 QN

25/07

Thứ Bảy

Lễ Thánh Giacôbê I, TĐ, Lễ Kính

26/07

Chúa Nhật

17 QN

 Tháng 8, 2015

 

 

02/08

Chúa Nhật

18 QN

06 - 09/08

Thurs - Sun

Ngày Thánh Mẫu (Đồng Công, Mis.)

06/08

Thứ Năm

Lễ Chúa Biến Hình, Lễ Kính

09/08

Chúa Nhật

19 QN

10/08

Thứ Hai

Lễ Kính Thánh Lorenso, tử đạo, Lễ Kính

15/08

Thứ Bảy

Đức Mẹ Lên Trời, (Hoa Kỳ không phải Lễ Buộc)

16/08

Chúa Nhật

20 QN

23/08

Chúa Nhật

21 QN

24/08

Thứ Hai

Kính Thánh Bartôlômêô, T. Đồ, Lễ Kính

30/08

Chúa Nhật

22 QN

 Tháng 9, 2015

 

 

06/09

Chúa Nhật

23 QN

(07/09

Thứ Hai

Ngày Labor Day ở USA)

08/09

Thứ Ba

Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ, Lễ Kính

13/09

Chúa Nhật

24 QN

14/09

Thứ Hai

Lễ Suy Tôn Thánh Giá, Lễ Kính

20/09

Chúa Nhật

25 QN

21/09

Thứ Hai

Kính Thánh Matthêô, Tông Đồ Thánh Sử

27/09

Chúa Nhật

26 QN

(27/09

Chúa Nhật

Tết Trung Thu)

29/09

Thứ Ba

Kính 3 Tổng Lãnh T.T Micae, Gabie và Raphae.

 Tháng 10, 2015

 

  Tháng Mân Côi Đức Mẹ

04/10

Chúa Nhật

27 QN

11/10

Chúa Nhật

28 QN

18/10

Chúa Nhật

29 QN - Khánh Nhật Truyền Giáo

(18/10

Chúa Nhật

Kính Thánh Luca, Thánh Sử)

25/10

Chúa Nhật

30 QN

(31/10

Thứ Bảy

Ngày Halloween ở USA)

 Tháng 11, 2015

 

  Tháng Các Linh Hồn

01/11

Chúa Nhật

Lễ Các Thánh Nam Nữ - Lễ Buộc

02/11

Thứ Hai

Lễ Các Đẳng Linh Hồn

08/11

Chúa Nhật

32 QN - Đổi giờ, vặn lại 1 tiếng

09/11

Thứ Hai

Lễ Cung Hiến Đền Thờ Th.  Latêranô, Lễ Kính

15/11

Chúa Nhật

33 QN

22/11

Chúa Nhật

Chúa Kitô Vua

24/11

Thứ Ba

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

(26/11

Thứ Năm

Thanksgiving Day ở Mỹ)

29/11

Chúa Nhật

1 MV (bắt đầu Phụng Vụ năm C)

30/11

Thứ Hai

Lễ Kính Thánh Anrê, Tông Đồ

 Tháng 12, 2015

 

 

06/12

Chúa Nhật

2 MV

08/12

Thứ Ba

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Lễ Buộc ở USA

12/12

Thứ Bảy

Lễ Đức Mẹ Guadalupê, (Lễ Kính ở Mỹ)

13/12

Chúa Nhật

3 MV

20/12

Chúa Nhật

4 MV 

24/12

Thứ Năm

Lễ Vọng Giáng Sinh

25/12

Thứ Sáu

Lễ Giáng Sinh (Lễ Buộc)

26/12

Thứ Bảy

Lễ Thánh Stephano Tử Đạo, lễ Kính

27/12

Chúa Nhật

Lễ Thánh Gia, lễ Kính

(27/12

Thứ Năm

Lễ Thánh Gioan Tông Đồ, lễ Kính)

28/12

Thứ Hai

Lễ Các Thánh Anh Hài, lễ Kính

 Tháng 1, 2016

 

 

01/01/2016

Thứ Sáu

Lễ Mẹ Thiên Chúa, Lễ Trọng, New Year 
(Ngày Cầu Cho Hòa Bình Thế Giới)

03/01

Chúa Nhật

Lễ Hiển Linh

10/01

Chúa Nhật

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa, Lễ Kính

17/01

Chúa Nhật

2 Quanh Năm (Tuần Cầu Nguyện Cho Hiệp Nhất)

24/01

Chúa Nhật

3 QN

25/01

Thứ Tư

Lễ Th. Phaolô TĐ Trở Lại, Lễ Kính

..

..

..

08 Tháng 2, 2016

Thứ Hai

Tết Nguyên Đán (Bính Thân)

10 Tháng 2, 2016

Thứ Tư

Lễ Tro

27 Tháng 3, 2016

Chúa Nhật

Phục Sinh

15 Tháng 9, 2016

Thứ Năm

Tết Trung Thu

  Chú ý: Tại Hoa Kỳ

 1. Lễ Thánh Cả Giuse (19/3) và Lễ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô & PhaoLô (29/6) không buộc.
 2. Lễ Mẹ Thiên Chúa (1/1), Lễ Mẹ Lên Trời (15/8) và Lễ Các Thánh (1/11) nếu vào ngày thứ Hai hoặc thứ Bảy thì không buộc.
 3. Mother’s Day: The Second Sunday in May
 4. Father’s Day: The Third Sunday in June
 5. Daylight Saving Time: 2am on the Second Sunday in March and the First Sunday of November.
 6. Ngày Thánh Mẫu Missouri: thường vào tuần đầu của tháng Tám
 7. Labor Day (USA): Thứ Hai đầu tiên của Tháng 9

Những Ngày Cầu Nguyện và Kính Đặc Biệt:

 1. Ngày cầu cho Hoà Bình Thế Giới: Ngày 1/1, Lễ Mẹ Thiên Chúa
 2. Tuần bát nhật cầu cho Hiệp Nhất: Từ ngày 18 tháng 1 đến lễ Thánh Phaolô TĐ trở lại (25/1)
 3. Kính Lòng Thương Xót Chúa: Chúa Nhật II Phục Sinh
 4. Ngày Cầu cho Ơn Thiên Triệu: Chúa Nhật IV Phục Sinh
 5. Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo: Chúa Nhật áp chót của Tháng Mười
 
Tháng 10 01, 2018
GX HIỆP ĐỨC

Thánh lễ cầu cho các linh hồn tại Đất Thánh giáo xứ Hiệp Đức

  Lúc 17 giờ 30 ngày 30/09/2018 Giáo xứ Hiệp Đức tổ chức lễ cầu cho các linh hồn ông bà, cha mẹ, và các bậc tiền nhân trong giáo xứ đã qua đời một cách long trọng. Đặc biệt, đây là  dịp cha chính xứ Phaolo muốn bày tỏ lòng biết ơn đến các bậc tiền nhân, và…
Đọc thêm...

Giáo xứ Hiệp Đức mừng Thánh lễ tạ ơn vĩnh khấn

Ngày 21/09/2018, tại Thánh đường giáo xứ Hiệp Đức đã diễn ra Thánh lễ tạ ơn vĩnh khấn của…

HĐĐ PSTT Hiệp Đức MỪNG BỔN MẠNG

Vào lúc 18 giờ 30 ngày 05 tháng 09 năm 2018. Tại Thánh đường Giáo xứ Hiệp Đức  tổ

Đức Cha Tôma đến thăm Mục vụ và ban Bí tích Thêm sức tại Giáo xứ Hiệp Đức

    Sáng thứ Bảy, ngày 01/09/2018 Giáo xứ Hiệp Đức hân hoan đón chào Đức Cha Tôma
Tháng 7 18, 2018
GP PHAN THIẾT

Thông báo tuyển sinh Chủng viện Nicôla Niên khóa 2018-2019

Thông báo tuyển sinh Chủng viện Nicôla Niên khóa 2018-2019
Đọc thêm...

Hội Khuyến học EDM Giáo Phận Phan Thiết gặp gỡ định kỳ năm

    Sáng 16/6/2018, Hội Khuyến học EDM Giáo Phận Phan Thiết đã tổ chức buổi gặp gỡ

Rao Báo Phong Chức Linh Mục

Rao Báo Phong Chức Linh Mục

Thuyên Chuyển Linh Mục 2018

    Quyết định tuyên chuyển   Danh sách thuyên chuyển   Lịch thuyển chuyển…
Tháng 10 13, 2018
GH HÒAN VŨ

Tiểu sử 7 vị Chân Phước được tuyên thánh ngày Chúa Nhật 14/10/2018

J.B. Đặng Minh An dịch Lúc 10g15 sáng Chúa Nhật 14 tháng 10, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự Thánh Lễ tuyên
Đọc thêm...

Đại diện Toà Thánh đến Việt Nam

Tối ngày 9 tháng 9 năm 2018, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Toà

Ðề xuất treo thánh giá tại các tòa nhà chính phủ ở Ý

Dự luật đề xuất treo thánh giá tại trường học và các cơ quan nhà nước, trụ sở ngoại

Lần đầu tiên một giáo dân làm Bộ trưởng tại Tòa Thánh

VATICAN. Lần đầu tiên một giáo dân được bổ nhiệm làm Bộ trưởng tại Tòa Thánh.
004272957
Hôm nay
Hôm qua
Tuần nầy
Tháng qua
Tuần qua
Tháng này
Tất cả
4857
4747
40231
2694326
104425
134084
4272957

Your IP: 54.36.148.74
Server Time: 2018-10-21 18:49:53

Suy tư

Thơ

Giáo xứ và Giờ Thánh lễ trong tuần:

Lịch phụng vụ Công Giáo 2018