Bài viết

26
03 2019
CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH VÀ PHỤC SINH 2019 Viết bởi Super User
Chuyên mục: THÔNG BÁO GIÁO XỨ Ngày đăng Lượt xem: 10291

 1. A.   LỄ LÁ

-         Tối Thứ Bảy:  6 giờ 30

-          Sáng Chúa Nhật: 5 giờ 00

*Lễ  I :      05 giờ 00

             *LÀM PHÉP LÁ-KIỆU LÁ :  (Trong Thánh Lễ I. )

 1. Đoàn Phụng Vụ : HĐMV. (Gồm trưởng các Ban Ngành Đoàn thể)+ Giáo họ  Phaolô.
 2. Hát Lễ :  Ca Đoàn Mân Côi 1
 3.  Đọc kinh, Rao lịch – Rao Hôn phối (nếu có) – Công bố chương trình rước : (Ông Thung).
 4. Giáo dân tập trung trong Nhà thờ đọc kinh xong ra nhà Bát giác; Mỗi người cầm 1 cành lá.
 5. Chủ Tế và giúp lễ từ phòng Thánh tiến ra....
 6. Chủ Tế làm Phép Lá : Mỗi người cầm lá trên tay.
 7. 7.     Đoàn rước từ nhà Bát giác ra trước tiền sảnh - vào nhà Thờ - Trống –Chiêng- Ca đoàn hát  (Hoặc  hát những bài thích hợp).
 8. Dâng Lễ : Giáo Họ Phaolô – Xin Quả : Giáo Họ Phaolô.

*Lễ II :    07 giờ 00.(Phụng Vụ Thánh Lễ : Đoàn Thiếu Nhi)

 1. B.   THỨ HAI - THỨ BA - THỨ TƯ TRONG TUẦN THÁNH

CẢ 3 NGÀY: Thánh Lễ lúc 18 giờ 30 – Sau Thánh Lễ, Cộng đoàn cùng ở lại nhà thờ ngắm mỗi tối 5 Sự Thương Khó Đức Chúa Giê-Su : + Giáo họ Phêrô ngắm Tối thứ hai + G.Họ PhaoLô ngắm tối thứ ba + G.Họ Mân Côi tối thứ tư. - Giáo Họ Giuse: Phụ trách Gẫm Đàng Thánh Giá lúc 17 giờ 30 chiều thứ sáu Tuần Thánh.

 1. C.   THỨ NĂM TUẦN THÁNH (18. 4. 2019)

*BAN SÁNG :Lễ Đèn I  lúc  05 giờ 00 –Cộng đoàn Ngắm trọng thể 15 Sự Thương Khó Đức Chúa GiêSu (theo kinh Giáo phận Qui Nhơn) -Áo thụng khăn đóng.

 

 

 

DANH SÁCH CÁC VỊ NGẮM 15 SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC CHÚA GIÊSU :

 1. Ô. Phêrô Nguyễn Đình Nhân    (Cựu CT.      - Ngắm Sự thứ nhất
 2. Bà  Têrêsa Nguyễn Thị Yến Trang                 -Sự thứ hai
 3. Giacôbê :     Trần Văn Tín       CT                  - Sự thứ ba
 4. B. Maria Lê Thị Kim Nga :     (Trưởng BTS. BMCG.)       - Sự thứ bốn
 5. Ô. Giuse NGuyễn Văn Nam    (UV PV)                              - Sự thứ năm.
 6. B. Maria Rôsa Trần Thị Hiên (LCTX)                                 -  Sự thứ sáu
 7. Ô. JB. Nguyễn Đức Khánh  (Thủ quỹ GH. GiuSe)              - Sự thứ bảy
 8. Anna Lê Nguyễn Trà My (Thư ký Thiếu Nhi)                     - Sự thứ tám
 9. Phêrô Hồ Phi Lợi  (Trưởng BĐH. Giáo họ GiuSe)              - Sự thứ chín
 10. Matta Nguyễn Thị Mừng (LTXC)                                        - Sự thứ Mười
 11. Phêrô Huỳnh Lãnh     (UV. HĐMV)                                     - Sự thứ mười một
 12. Maria NGuyễn Thị Mỹ Thanh (Thủ quỷ BMCG)                 - Sự thứ mười hai
 13. JB. Ngô Văn  Anh   (Trưởng Hội Gia Trưởng)                     - Sự thứ mười ba
 14. Maria Nguyễn Thị Cẩm Hằng  (Ca Đoàn Mân Côi               - Sự thứ bốn
 15. GiuSe Võ Duy Khanh  (Phó đoàn Thiếu Nhi)                       - Sự thứ mười lăm

     - Than Kinh Lễ Đèn I :  Ông Phêrô Huỳnh Mậu          

       *BAN TỐI : Thánh Lễ Tiệc Lylúc 18 giờ 30   – (Lời dẫn… : Thầy Hoàng ) 

           - Chủ tế mặc áo tại tiền sảnh nhà thờ

           - Đoàn rước Phụng vụ : HĐMV + Đoàn Thiếu Nhi + 12 Tông đồ.

 - Hát Lễ : Ca đoàn Mân Côi 3

           - Kinh đầu lễ - Sám hối-Kinh Thương Xót- Kinh Vinh Danh (có rung chuông)

* Từ hôm nay cho đến Lễ Vọng Chúa Phục Sinh chỉ được đánh trắc thay rung chuông.

           - Bài đọc  I : Huynh Trưởng Đoàn Thiếu Nhi (chọn người) – Đáp ca : (Ca Đoàn.)

           - Bài đọc  II : Huynh Trưởng Đoàn Thiếu Nhi…       - Câu xướng : (Ca đoàn.)

           - Bài Tin Mừng - Giảng:   (Chủ tế.)

        

*Nghi thức rửa chân gồm có 12 vị : (Áo thụng, khăn đóng)

        1. Ô. Phêrô NGuyễn Đình Nhân            (Cựu CT.)

        2. Ô. Phêrô Nguyễn Đức Hòa                (Trưởng BĐH.GH. Mân Côi)

        3. Ô. Gia Cô Bê Việt Quốc Triều            ( Trưởng BĐH.GH. Phaolô)

        4. Ô. AnTôn Lê Văn Thịnh                     (Trưởng BĐH.GH. Phêrô)

        5. Ô. JB. Ngô Văn Anh                            (Trưởng Hội Gia Trưởng)

        6. Ô. Phêrô Trần Văn Tâm                     (UV. HĐMV+ Legio)

        7. Ô. Phêrô Hồ Phi Lợi                           (Trưởng BĐH.GH. Giuse)

        8. Ô. Micae Bùi Ngọc Sơn                    (Phó nội GT)

        9. Ô. FX. Nguyễn Văn Đức                     (Phó ngoại GT)

       10. Ô. JB. Nguyễn Văn Thơ                     (PCT. HĐMV.)

       11. Ô. Phêrô Huỳnh Lãnh                        (UV Bác ái T.Giáo)

       12. Ông Giac bê Phạm Xuân Bính           (Trưởng Đoàn Thiếu Nhi)

          - Tổ chức dâng lễ vật trọng thể :  Gồm 8 vị Giáo lý viên thuộc ban ĐH. Thiếu Nhi

             (Mặc đồng phục : Áo trắng quần đen)                              

-         Tiếp tục Thánh Lễ.

-         Lời nguyện Hiệp Lễ

-         Kiệu Mình Thánh Chúa : Thánh Gía đèn hầu: (Ông Cố Học) - Lọng che Mình Thánh Chúa… : (Ông Nam) - Cộng đoàn tiến từ nhà thờ ra sân, đi vòng quanh nhà thờ, trở về tiến vào nhà D1 ( vào bên nào thì vào ghế ngồi bên đó…)

-         Đoàn Tông đồ tiến thẳng vào Bàn thờ tạm (nhà D1) theo sự hướng dẫn.

Chầu Thánh Thể và các phiên Chầu :

 

 1. Từ 20 giờ 00 đến 20 giờ 30 : Giáo họ Giuse + Bà Mẹ + Thiếu Nhi (Ban ĐHGH. Giuse

 phụ trách)

 1. Từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 00 : Giáo họ Phê-rô + Legio + Caritas. (Ban ĐHGH Phêrô

 Phụ trách).

 1. Từ 21 giờ 00 đến 21 giờ 30 : Phan Sinh + LTXC. + Ca đoàn + Giáo họ Phaolô  (Thầy

 PM. Cao Huy Hoàng hướng dẫn)

 1. Từ 21 giờ 30 đến 22 giờ 00 : Quý Soeurs + HĐMV. + Hội Gia Trưởng + Giáo họ Mân

Côi. (Quý Soeurs Phaolô hướng dẫn)

 1. D.   THỨ SÁU TUẦN THÁNH (19. 4. 2019. - Giữ Chay và Kiêng Thịt

 

*BAN SÁNG : Lễ Đèn II, lúc 05 giờ 00, Ngắm trọng thể 15 Sự Thương Khó ĐứcChúa GiêSu (Kinh Giáo Phận Qui Nhơn)

     -  DANH SÁCH NGẮM 15 SỰ THƯƠNG KHÓ CHÚA GIÊSU :

                                    (Áo thụng khăn đóng)

 

 1. Ô. Gioakim : Nguyễn Văn Thơ (PCT)                                   - Ngắm Sự thứ nhất
 2. Bà Maria Mad Nguyễn Việt Hoàng Trinh ( BMCG)             - Sự thứ hai.
 3. Ô. Phêrô Nguyễn Văn Ngoan ( Phó N Giuse)                        - Sự thứ ba
 4. B. Maria Nguyễn Thị Nhạn                                                   - Sự thứ bốn.
 5. Ô. Giacôbê Việt Quốc Triều : (Trưởng Giáo Họ Phaolô)      - Sự thứ năm.
 6. B. Maria Trần Thị Đức :   (LT. Bà Mẹ G.Họ Mân Côi)         - Sự thứ sáu
 7. Ô. Phêrô Trần Văn Tâm : (UV. HĐMV)                                - Sự thứ bảy
 8. B. Anna Nguyễn Thị Lan Sinh  (Phan Sinh)                          - Sự thứ tám
 9. Ô. Antôn Lê Văn Thịnh : ( Trưởng ban Giáo họ Phêrô)        - Sự thứ chin.
 10. B. Têrêxa Nguyễn Thị Tố Hoa. (LCTX)                                - Sự thứ mười.
 11. Ô. JB. Trương Tâm :     (Trưởng Giáo họ Mân Côi)              - Sự thứ mười một.
 12. C. Phanxica Nguyễn Thị Kim Hoàng (Hội Mân Côi)      - Sự thứ mười hai.
 13. Ô. Giuse Nguyễn Văn Vũ :  (TK. Giáo họ Phê rô)                 -  Sự thứ mười ba.
 14. B. Maria Ngô Thị Kim Lan :  (LCTX)                                   - Sự thứ mười bốn.
 15. Ô. Phaolô Huỳnh An :  (G.họ Phao-lô)                                   - Sự thứ mười lăm.

-Than Kinh Lễ Đèn II : Ô. Antôn Trương Quang Thung.

* BAN CHỀU : Lúc 17 giờ 30 , đọc kinh và gẫm đàng Thánh Giá ngoài trời theo kinh địa

phận Qui Nhơn(Giáo Họ Giuse + LCTX  phụ trách.

*BAN TỐI : 18 giờ 30, cử hành cuộc Thương Khó Chúa GiêSu và suy tôn Thánh Giá. (Đọc lời dẫn : Thầy Hoàng)

            - Hát lễ : Ca đoàn Mân Côi 1+ Ca đoàn Mân Côi 2        

            - Lời nguyện (chủ tế)

            - Bài đọc I :  Gia Trường  – Đáp Ca :  (Ca đoàn.)

            - Bài đọc II : Bà Mẹ Công  Giáo – Câu xướng :  (Ca đoàn.)

            - Bài Thương Khó ĐCGS. :  Chủ tế + 2 người  và Ca đoàn.

            - 10 lời nguyện : 1 người đọc phần câu xướng ý cầu nguyện (Thầy Hoàng).

            - SUY TÔN THÁNH GÍA : Rước Thánh Giá từ cuối nhà thờ lên Cung Thánh - Chủ tế ngừng 3 chặng và hát 3 lần câu : “Đây là Gỗ Thánh Giá” và Cộng đoàn đáp lại 3 lần : “Chúng ta hãy đến thờ lạy”.

 - Hôn Chơn :     

   *Vì đang còn trong thời gian cử hành nghi thức phụng vụ tiếp theo, nên việc Hôn Chơn lúc nầy chỉ dành riêng cho các vị đại diện gồm : Cha Chủ sự - Giúp lễ - Quý Tu sĩ – HĐMV. Và Ban Điều Hành các Giáo họ mà thôi.

    * Sau khi cử hành các nghi thức phụng vụ chính đã xong : Cộng đoàn sẽđi thứ tự như khi lên rước lễ để tiếp tục Hôn Chơn Chúa cách trang nghiêm và trật tự ! Những ai chưa kịp Hôn Chơn vào đêm thứ sáu hôm nay, thì có thể tiếp tục đến nhà thờ vào buổi sáng thứ bảy hôm sau để Hôn Chơn Chúa.. (*Ban Thường Vụ lưu ý giữ trật tự khi cộng đoàn lên Hôn Chơn : Ô. Thơ + Ô. Thung + Ô. Lãnh + Ô. Tín…)

* Ca Đoàn nên hát vài bài Thánh Ca có ý nghĩa sám hối, tình yêu…Khi C.đoàn hôn chơn.

 

E. THỨ BẢY TUẦN THÁNH  (20. 04. 2019).

*BAN SÁNG : Lễ Đèn III, lúc 05 giờ 00, Ngắm trọng thể 15 Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu (Kinh GP. Qui Nhơn)

  DANH SÁCH GẪM 15 SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC CHÚA GIÊSU                                

                                       (Áo thụng khăn đóng)

 1. Ô. Giuse Nguyễn Học ( UV Caritas)                               - Ngắm Sự thứ nhất.
 2. B. Anê  Nguyễn Thị Mười (LT. BMCG. Giu-se)            - Sự thứ hai
 3. Ô. Philipphê Lương Trọng Khâm (Phó ban GH.Giu-Se) - Sự thứ ba.
 4. B. Anna Nguyễn Thị Minh (LT. Bà Mẹ G.Họ Phê-rô)    - Sự thứ bốn.
 5. Ô. An tôn Việt Quốc Tuấn  (Ca trưởng Thanh Niên)       - Sự thứ năm.
 6. B. Maria Nguyễn Thị Diệu (LT. Bà Mẹ GH. Phao Lô)    - Sự thứ sáu.
 7. Ô. Phê-rô Trần Chuyển  (Thư ký)                                     - Sự thứ bảy.
 8. B. Maria Huỳnh Thị Sa  (Phan Sinh)                               - Sự thứ tám
 9. Ô. Phêrô Phạm Ngọc Sum  (Thư ký Gia Trưởng)          - Sự thứ chin.
 10. B. Maria Huỳnh Thị Xuân Lan  (Phó Hội Bà Mẹ)          - Sự thứ mười.
 11. Ô. Giacôbê Phạm Xuân Bính  (Tr.Đoàn  Thiếu Nhi)      - Sự thứ mười một.
 12. B. Maria Trần Thị Quyền (LT. Bà Mẹ GH. Giuse)         - Sự thứ mười hai
 13. Ô. Phê rô Nguyễn Đức Hòa  (Trưởng Họ Mân Côi)        - Sự thứ mười ba.
 14. B. Anna Nguyễn Thị Hoa     (Legio G.Họ Mân Côi)       - Sự thứ mười bốn.
 15. Ô. Phaolô Huỳnh Cảnh    (Ban Cây xanh)                        - Sự thứ mười lăm.

*Than Kinh Lễ Đèn III : B. Maria Trương Thị Chung    ( G.Họ Mân Côi)

*BAN TỐI :Lúc 18 giờ 30, Cử Hành Nghi Thức Vọng Phục Sinh

                                                                          (Đọc Lời dẫn : Thầy Hoàng)

 1. Phụng vụ Thánh Lễ : HĐMV. + Hội Các  BMCG.
 2. Hát Lễ : Ca đoàn Mân Côi 1+ Ca đoàn Mân Côi 2.
 3. Tắt hết đèn trong nhà thờ và ngoài nhà thờ.
 4. Giáo dân tiến ra nhà Bát Giác

*Ca đoàn : Hát bài “Xin Lửa”, “Xin Ánh Sáng”.
 Lấy Lửa.

         5.    Chủ tế làm phép Làm phép Lửa - Làm phép Nến Phục Sinh.

         6.    Kiệu Nến Phục Sinh : Chủ tế giơ cao Nến Phục Sinh đi từ nhà bát giác tới tiền sảnh - dừng 3 chặng và hát 3 lần: “ÁNH SÁNG CHÚA KI-TÔ” - Cộng đoàn đáp : “TẠ ƠN CHÚA”

         7. CÔNG BỐ TIN MỪNG PHỤC SINH  (tại tòa giảng: Cha chủ tế).

         8. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA :

            - Bài đọc I :  (Sơ Cộng đoàn Phaolô) – Đáp Ca : (Ca đoàn) - Lời Nguyện : Chủ tế.

            - Bài đọc II : (Sơ Cộng đoàn Mến Thánh Giá) – Đáp Ca : Ca đoàn - Lời nguyện : Chủ tế.

            - Bài đọc III : Ông Chuyển (Thư ký) – Đáp Ca : (Ca đoàn). - Lời nguyện :(Chủ tế)

        9. KINH VINH DANH  (Rung chuông - Thắp Nến – Chưng bông…)

            - Biểu tượng Chúa sống lại : (Ban Khánh Tiết thực hiện)

 - Lời nguyện :  (Chủ tế).

   10.  BÀI THÁNH THƯ : Ông Thơ ( phó ngoại).

            - ALLELUIA : (Chủ tế hát 3 lần - Cộng đoàn hát lại 3 lần)

            - CA ĐOÀN :  (Có thể hát thêm một bài Alleluia ngắn)

        11.  BÀI TIN MỪNG – GIẢNG. (Chủ tế)

        12.  LÀM PHÉP NƯỚC :

               - Chủ tế làm phép nước.

               - Cộng đoàn lặp lại lời hứa Rửa tội.

               - Chủ tế đi rảy Nước Thánh – Ca đoàn hát : “Tôi Đã Thấy Nước”

               - Chủ tế đọc lời nguyện Nước Thánh.

        13.  DÂNG LỄ VẬT : 3 vị Gia trưởng + 3 Bà mẹ CG. ( mặc áo thụng khăn đóng)

                                         - Xin quả : Hội Các Bà Mẹ phụ trách.

        14.  Kiệu Mình Thánh Chúa về Bàn Thờ chínhCho rước Lễ.

        15.  Chủ tế đọc lời nguyện kết thúc.

F.   CHÚA NHẬT PHỤC SINH (21. 4. 2019)

*BAN SÁNG :Thánh Lễ sáng lúc 05 giờ 30, Mừng Chúa Sống Lại.

- Chủ tế mặc áo trước tiền sảnh

       - Đoàn rước phụng vụ : HĐMV. (Gồm các vị trưởng các Ban Ngành Đoàn thể) + Giáo Họ Phêrô (Đồng phục : Nam mặc áo trắng  quần tây, cà vạt; Nữ áo dài trắng)

 - Hát Lễ :    (Ca đoàn Mân Côi 1+ Ca đoàn Mân Côi 2)

 - Bài đọc I : Ông Chủ Tịch HĐMV. – Đáp Ca : Ca đoàn.

       - Bài đọc  II : Ông PCT. Nội HĐMV.- Đáp Ca : Ca đoàn.

       - Dâng Lễ :  (Giáo Họ Phêrô) – Xin quả : (Phêrô)

* Thánh Lễ II :  Lúc  07 giờ 30.

- Phụng vụ Thánh Lễ và hát Lễ : Ca đoàn 3 (Thiếu Nhi)

G.  PHÂN CÔNG PHẦN VIỆC : (Bắt đầu từ Lễ Lá đến Chúa Nhật Phục Sinh).

1. Chuẩn bị lá làm phép cho ngày Lễ Lá : (Ông Nam.)                  

2. Hát Lễ : CN. Lễ lá - lời dẫn các bài đọc - bài Thương Khó :(Thầy PM. Cao Huy Hoàng)

3. Hát Lễ TAM NHẬT THÁNH :(Ca đoàn 1, Ca đoàn 2 và Ca đoàn 3)

4. Lo việc Bàn Thánh – hương, hoa, nến - Tập dâng lễ vật trọng thể vào tối thứ năm tuần thánh – đèn rước cho 12 vị “tông đồ” cầm khi đi rước Thánh Thể qua Bàn Thờ phụ vào tối thứ năm tuần thánh :

(Nhờ quý Soeurs Cộngđoàn Phao lô giúp.)

5. Cộng tác cùng quý Soeurs , theo dõi, góp sức linh động công việc thuận lợi trong các nghi thức Tam Nhật Thánh : (Ông Thung và ông Nam )

6. Âm Thanh ánh sáng : (Ông Viễn + anh Triển, phụ trách.)

7. Trang Trí : (Ban Trang Trí ông Thanh  phụ trách)

8. Vệ sinh trong ngoài Nhà Thờ, nhà xứ, Đài Đức Mẹ :(Hội Bà Mẹ CG.)

9. Hương hoa núi Đức Mẹ- Đài Thánh An rê Kim Thông :(Legio + Phan Sinh.)

10. Trang hoàng Đền Thánh Giuse : (Hội Gia Trưởng.)

11. Che ảnhtượng vào thứ năm tuần Thánh và chỉnh đốn các việc cần thiết khác :

(BanThường Vụ + Quý Vị trong Ban Điều Hành 4 Giáo Họ )

12. Chuông, chiêng, trống :(Ông Sinh + Ô. từ + Ô. Đức * Ngày thứ sáu trong Tuần Thánh không có

 dùng chiêng trống).

13. Giữ xe và trật tự : (Hội Gia Trưởng.)

14. Nước uống cho cộng đoàn trong các ngày lễ trọng :( Ban TV. hội đồng.)

15. Làm bàn thờ phụ phòng D1 ( HĐMV trưởng ban GH)
16. Trực Tối thứ năm ( HĐMV trưởng ban GH)

 

 

 

* Lưu ý :

  - Các đơn vị và quý vị có tên trong tất cả các mục phân công của ban TV. hội đồngMV. trên đây, nếu có vấn đề gì xin vui lòng báo lại cho BTV biết trước, để kịp thời điều chỉnh, hầu góp phần tích cực vào việc phụng sự Chúa được tốt đẹp…

 

                                                                                   Hiệp Đức, ngày 19 tháng 3 năm 2019

                               Kiến Thị.                                                   TM. BTV. HĐMV.GX.       

                           Cha Chánh Xứ.                                                          Phó Nội

 

 

                          Phaolo. Hoàng Đức Dũng                          Antôn Trương Quang Thung

006789475
Hôm nay
Hôm qua
Tuần nầy
Tháng qua
Tuần qua
Tháng này
Tất cả
2532
3119
17938
5245157
30564
101713
6789475

Your IP: 46.229.168.152
Server Time: 2020-07-10 09:59:36

Giáo xứ và Giờ Thánh lễ trong tuần:

Lịch phụng vụ Công Giáo 2019