GX Hiệp Đức, 0 out of 5 based on 0 votes

 1. A.   LỄ LÁ

-         Tối Thứ Bảy:  6 giờ 30

-          Sáng Chúa Nhật: 5 giờ 00

*Lễ  I :      05 giờ 00

             *LÀM PHÉP LÁ-KIỆU LÁ :  (Trong Thánh Lễ I. )

 1. Đoàn Phụng Vụ : HĐMV. (Gồm trưởng các Ban Ngành Đoàn thể)+ Giáo họ  Phaolô.
 2. Hát Lễ :  Ca Đoàn Mân Côi 1
 3.  Đọc kinh, Rao lịch – Rao Hôn phối (nếu có) – Công bố chương trình rước : (Ông Thung).
 4. Giáo dân tập trung trong Nhà thờ đọc kinh xong ra nhà Bát giác; Mỗi người cầm 1 cành lá.
 5. Chủ Tế và giúp lễ từ phòng Thánh tiến ra....
 6. Chủ Tế làm Phép Lá : Mỗi người cầm lá trên tay.
 7. 7.     Đoàn rước từ nhà Bát giác ra trước tiền sảnh - vào nhà Thờ - Trống –Chiêng- Ca đoàn hát  (Hoặc  hát những bài thích hợp).
 8. Dâng Lễ : Giáo Họ Phaolô – Xin Quả : Giáo Họ Phaolô.

*Lễ II :    07 giờ 00.(Phụng Vụ Thánh Lễ : Đoàn Thiếu Nhi)

 1. B.   THỨ HAI - THỨ BA - THỨ TƯ TRONG TUẦN THÁNH

CẢ 3 NGÀY: Thánh Lễ lúc 18 giờ 30 – Sau Thánh Lễ, Cộng đoàn cùng ở lại nhà thờ ngắm mỗi tối 5 Sự Thương Khó Đức Chúa Giê-Su : + Giáo họ Phêrô ngắm Tối thứ hai + G.Họ PhaoLô ngắm tối thứ ba + G.Họ Mân Côi tối thứ tư. - Giáo Họ Giuse: Phụ trách Gẫm Đàng Thánh Giá lúc 17 giờ 30 chiều thứ sáu Tuần Thánh.

 1. C.   THỨ NĂM TUẦN THÁNH (18. 4. 2019)

*BAN SÁNG :Lễ Đèn I  lúc  05 giờ 00 –Cộng đoàn Ngắm trọng thể 15 Sự Thương Khó Đức Chúa GiêSu (theo kinh Giáo phận Qui Nhơn) -Áo thụng khăn đóng.

 

 

 

DANH SÁCH CÁC VỊ NGẮM 15 SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC CHÚA GIÊSU :

 1. Ô. Phêrô Nguyễn Đình Nhân    (Cựu CT.      - Ngắm Sự thứ nhất
 2. Bà  Têrêsa Nguyễn Thị Yến Trang                 -Sự thứ hai
 3. Giacôbê :     Trần Văn Tín       CT                  - Sự thứ ba
 4. B. Maria Lê Thị Kim Nga :     (Trưởng BTS. BMCG.)       - Sự thứ bốn
 5. Ô. Giuse NGuyễn Văn Nam    (UV PV)                              - Sự thứ năm.
 6. B. Maria Rôsa Trần Thị Hiên (LCTX)                                 -  Sự thứ sáu
 7. Ô. JB. Nguyễn Đức Khánh  (Thủ quỹ GH. GiuSe)              - Sự thứ bảy
 8. Anna Lê Nguyễn Trà My (Thư ký Thiếu Nhi)                     - Sự thứ tám
 9. Phêrô Hồ Phi Lợi  (Trưởng BĐH. Giáo họ GiuSe)              - Sự thứ chín
 10. Matta Nguyễn Thị Mừng (LTXC)                                        - Sự thứ Mười
 11. Phêrô Huỳnh Lãnh     (UV. HĐMV)                                     - Sự thứ mười một
 12. Maria NGuyễn Thị Mỹ Thanh (Thủ quỷ BMCG)                 - Sự thứ mười hai
 13. JB. Ngô Văn  Anh   (Trưởng Hội Gia Trưởng)                     - Sự thứ mười ba
 14. Maria Nguyễn Thị Cẩm Hằng  (Ca Đoàn Mân Côi               - Sự thứ bốn
 15. GiuSe Võ Duy Khanh  (Phó đoàn Thiếu Nhi)                       - Sự thứ mười lăm

     - Than Kinh Lễ Đèn I :  Ông Phêrô Huỳnh Mậu          

       *BAN TỐI : Thánh Lễ Tiệc Lylúc 18 giờ 30   – (Lời dẫn… : Thầy Hoàng ) 

           - Chủ tế mặc áo tại tiền sảnh nhà thờ

           - Đoàn rước Phụng vụ : HĐMV + Đoàn Thiếu Nhi + 12 Tông đồ.

 - Hát Lễ : Ca đoàn Mân Côi 3

           - Kinh đầu lễ - Sám hối-Kinh Thương Xót- Kinh Vinh Danh (có rung chuông)

* Từ hôm nay cho đến Lễ Vọng Chúa Phục Sinh chỉ được đánh trắc thay rung chuông.

           - Bài đọc  I : Huynh Trưởng Đoàn Thiếu Nhi (chọn người) – Đáp ca : (Ca Đoàn.)

           - Bài đọc  II : Huynh Trưởng Đoàn Thiếu Nhi…       - Câu xướng : (Ca đoàn.)

           - Bài Tin Mừng - Giảng:   (Chủ tế.)

        

*Nghi thức rửa chân gồm có 12 vị : (Áo thụng, khăn đóng)

        1. Ô. Phêrô NGuyễn Đình Nhân            (Cựu CT.)

        2. Ô. Phêrô Nguyễn Đức Hòa                (Trưởng BĐH.GH. Mân Côi)

        3. Ô. Gia Cô Bê Việt Quốc Triều            ( Trưởng BĐH.GH. Phaolô)

        4. Ô. AnTôn Lê Văn Thịnh                     (Trưởng BĐH.GH. Phêrô)

        5. Ô. JB. Ngô Văn Anh                            (Trưởng Hội Gia Trưởng)

        6. Ô. Phêrô Trần Văn Tâm                     (UV. HĐMV+ Legio)

        7. Ô. Phêrô Hồ Phi Lợi                           (Trưởng BĐH.GH. Giuse)

        8. Ô. Micae Bùi Ngọc Sơn                    (Phó nội GT)

        9. Ô. FX. Nguyễn Văn Đức                     (Phó ngoại GT)

       10. Ô. JB. Nguyễn Văn Thơ                     (PCT. HĐMV.)

       11. Ô. Phêrô Huỳnh Lãnh                        (UV Bác ái T.Giáo)

       12. Ông Giac bê Phạm Xuân Bính           (Trưởng Đoàn Thiếu Nhi)

          - Tổ chức dâng lễ vật trọng thể :  Gồm 8 vị Giáo lý viên thuộc ban ĐH. Thiếu Nhi

             (Mặc đồng phục : Áo trắng quần đen)                              

-         Tiếp tục Thánh Lễ.

-         Lời nguyện Hiệp Lễ

-         Kiệu Mình Thánh Chúa : Thánh Gía đèn hầu: (Ông Cố Học) - Lọng che Mình Thánh Chúa… : (Ông Nam) - Cộng đoàn tiến từ nhà thờ ra sân, đi vòng quanh nhà thờ, trở về tiến vào nhà D1 ( vào bên nào thì vào ghế ngồi bên đó…)

-         Đoàn Tông đồ tiến thẳng vào Bàn thờ tạm (nhà D1) theo sự hướng dẫn.

Chầu Thánh Thể và các phiên Chầu :

 

 1. Từ 20 giờ 00 đến 20 giờ 30 : Giáo họ Giuse + Bà Mẹ + Thiếu Nhi (Ban ĐHGH. Giuse

 phụ trách)

 1. Từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 00 : Giáo họ Phê-rô + Legio + Caritas. (Ban ĐHGH Phêrô

 Phụ trách).

 1. Từ 21 giờ 00 đến 21 giờ 30 : Phan Sinh + LTXC. + Ca đoàn + Giáo họ Phaolô  (Thầy

 PM. Cao Huy Hoàng hướng dẫn)

 1. Từ 21 giờ 30 đến 22 giờ 00 : Quý Soeurs + HĐMV. + Hội Gia Trưởng + Giáo họ Mân

Côi. (Quý Soeurs Phaolô hướng dẫn)

 1. D.   THỨ SÁU TUẦN THÁNH (19. 4. 2019. - Giữ Chay và Kiêng Thịt

 

*BAN SÁNG : Lễ Đèn II, lúc 05 giờ 00, Ngắm trọng thể 15 Sự Thương Khó ĐứcChúa GiêSu (Kinh Giáo Phận Qui Nhơn)

     -  DANH SÁCH NGẮM 15 SỰ THƯƠNG KHÓ CHÚA GIÊSU :

                                    (Áo thụng khăn đóng)

 

 1. Ô. Gioakim : Nguyễn Văn Thơ (PCT)                                   - Ngắm Sự thứ nhất
 2. Bà Maria Mad Nguyễn Việt Hoàng Trinh ( BMCG)             - Sự thứ hai.
 3. Ô. Phêrô Nguyễn Văn Ngoan ( Phó N Giuse)                        - Sự thứ ba
 4. B. Maria Nguyễn Thị Nhạn                                                   - Sự thứ bốn.
 5. Ô. Giacôbê Việt Quốc Triều : (Trưởng Giáo Họ Phaolô)      - Sự thứ năm.
 6. B. Maria Trần Thị Đức :   (LT. Bà Mẹ G.Họ Mân Côi)         - Sự thứ sáu
 7. Ô. Phêrô Trần Văn Tâm : (UV. HĐMV)                                - Sự thứ bảy
 8. B. Anna Nguyễn Thị Lan Sinh  (Phan Sinh)                          - Sự thứ tám
 9. Ô. Antôn Lê Văn Thịnh : ( Trưởng ban Giáo họ Phêrô)        - Sự thứ chin.
 10. B. Têrêxa Nguyễn Thị Tố Hoa. (LCTX)                                - Sự thứ mười.
 11. Ô. JB. Trương Tâm :     (Trưởng Giáo họ Mân Côi)              - Sự thứ mười một.
 12. C. Phanxica Nguyễn Thị Kim Hoàng (Hội Mân Côi)      - Sự thứ mười hai.
 13. Ô. Giuse Nguyễn Văn Vũ :  (TK. Giáo họ Phê rô)                 -  Sự thứ mười ba.
 14. B. Maria Ngô Thị Kim Lan :  (LCTX)                                   - Sự thứ mười bốn.
 15. Ô. Phaolô Huỳnh An :  (G.họ Phao-lô)                                   - Sự thứ mười lăm.

-Than Kinh Lễ Đèn II : Ô. Antôn Trương Quang Thung.

* BAN CHỀU : Lúc 17 giờ 30 , đọc kinh và gẫm đàng Thánh Giá ngoài trời theo kinh địa

phận Qui Nhơn(Giáo Họ Giuse + LCTX  phụ trách.

*BAN TỐI : 18 giờ 30, cử hành cuộc Thương Khó Chúa GiêSu và suy tôn Thánh Giá. (Đọc lời dẫn : Thầy Hoàng)

            - Hát lễ : Ca đoàn Mân Côi 1+ Ca đoàn Mân Côi 2        

            - Lời nguyện (chủ tế)

            - Bài đọc I :  Gia Trường  – Đáp Ca :  (Ca đoàn.)

            - Bài đọc II : Bà Mẹ Công  Giáo – Câu xướng :  (Ca đoàn.)

            - Bài Thương Khó ĐCGS. :  Chủ tế + 2 người  và Ca đoàn.

            - 10 lời nguyện : 1 người đọc phần câu xướng ý cầu nguyện (Thầy Hoàng).

            - SUY TÔN THÁNH GÍA : Rước Thánh Giá từ cuối nhà thờ lên Cung Thánh - Chủ tế ngừng 3 chặng và hát 3 lần câu : “Đây là Gỗ Thánh Giá” và Cộng đoàn đáp lại 3 lần : “Chúng ta hãy đến thờ lạy”.

 - Hôn Chơn :     

   *Vì đang còn trong thời gian cử hành nghi thức phụng vụ tiếp theo, nên việc Hôn Chơn lúc nầy chỉ dành riêng cho các vị đại diện gồm : Cha Chủ sự - Giúp lễ - Quý Tu sĩ – HĐMV. Và Ban Điều Hành các Giáo họ mà thôi.

    * Sau khi cử hành các nghi thức phụng vụ chính đã xong : Cộng đoàn sẽđi thứ tự như khi lên rước lễ để tiếp tục Hôn Chơn Chúa cách trang nghiêm và trật tự ! Những ai chưa kịp Hôn Chơn vào đêm thứ sáu hôm nay, thì có thể tiếp tục đến nhà thờ vào buổi sáng thứ bảy hôm sau để Hôn Chơn Chúa.. (*Ban Thường Vụ lưu ý giữ trật tự khi cộng đoàn lên Hôn Chơn : Ô. Thơ + Ô. Thung + Ô. Lãnh + Ô. Tín…)

* Ca Đoàn nên hát vài bài Thánh Ca có ý nghĩa sám hối, tình yêu…Khi C.đoàn hôn chơn.

 

E. THỨ BẢY TUẦN THÁNH  (20. 04. 2019).

*BAN SÁNG : Lễ Đèn III, lúc 05 giờ 00, Ngắm trọng thể 15 Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu (Kinh GP. Qui Nhơn)

  DANH SÁCH GẪM 15 SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC CHÚA GIÊSU                                

                                       (Áo thụng khăn đóng)

 1. Ô. Giuse Nguyễn Học ( UV Caritas)                               - Ngắm Sự thứ nhất.
 2. B. Anê  Nguyễn Thị Mười (LT. BMCG. Giu-se)            - Sự thứ hai
 3. Ô. Philipphê Lương Trọng Khâm (Phó ban GH.Giu-Se) - Sự thứ ba.
 4. B. Anna Nguyễn Thị Minh (LT. Bà Mẹ G.Họ Phê-rô)    - Sự thứ bốn.
 5. Ô. An tôn Việt Quốc Tuấn  (Ca trưởng Thanh Niên)       - Sự thứ năm.
 6. B. Maria Nguyễn Thị Diệu (LT. Bà Mẹ GH. Phao Lô)    - Sự thứ sáu.
 7. Ô. Phê-rô Trần Chuyển  (Thư ký)                                     - Sự thứ bảy.
 8. B. Maria Huỳnh Thị Sa  (Phan Sinh)                               - Sự thứ tám
 9. Ô. Phêrô Phạm Ngọc Sum  (Thư ký Gia Trưởng)          - Sự thứ chin.
 10. B. Maria Huỳnh Thị Xuân Lan  (Phó Hội Bà Mẹ)          - Sự thứ mười.
 11. Ô. Giacôbê Phạm Xuân Bính  (Tr.Đoàn  Thiếu Nhi)      - Sự thứ mười một.
 12. B. Maria Trần Thị Quyền (LT. Bà Mẹ GH. Giuse)         - Sự thứ mười hai
 13. Ô. Phê rô Nguyễn Đức Hòa  (Trưởng Họ Mân Côi)        - Sự thứ mười ba.
 14. B. Anna Nguyễn Thị Hoa     (Legio G.Họ Mân Côi)       - Sự thứ mười bốn.
 15. Ô. Phaolô Huỳnh Cảnh    (Ban Cây xanh)                        - Sự thứ mười lăm.

*Than Kinh Lễ Đèn III : B. Maria Trương Thị Chung    ( G.Họ Mân Côi)

*BAN TỐI :Lúc 18 giờ 30, Cử Hành Nghi Thức Vọng Phục Sinh

                                                                          (Đọc Lời dẫn : Thầy Hoàng)

 1. Phụng vụ Thánh Lễ : HĐMV. + Hội Các  BMCG.
 2. Hát Lễ : Ca đoàn Mân Côi 1+ Ca đoàn Mân Côi 2.
 3. Tắt hết đèn trong nhà thờ và ngoài nhà thờ.
 4. Giáo dân tiến ra nhà Bát Giác

*Ca đoàn : Hát bài “Xin Lửa”, “Xin Ánh Sáng”.
 Lấy Lửa.

         5.    Chủ tế làm phép Làm phép Lửa - Làm phép Nến Phục Sinh.

         6.    Kiệu Nến Phục Sinh : Chủ tế giơ cao Nến Phục Sinh đi từ nhà bát giác tới tiền sảnh - dừng 3 chặng và hát 3 lần: “ÁNH SÁNG CHÚA KI-TÔ” - Cộng đoàn đáp : “TẠ ƠN CHÚA”

         7. CÔNG BỐ TIN MỪNG PHỤC SINH  (tại tòa giảng: Cha chủ tế).

         8. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA :

            - Bài đọc I :  (Sơ Cộng đoàn Phaolô) – Đáp Ca : (Ca đoàn) - Lời Nguyện : Chủ tế.

            - Bài đọc II : (Sơ Cộng đoàn Mến Thánh Giá) – Đáp Ca : Ca đoàn - Lời nguyện : Chủ tế.

            - Bài đọc III : Ông Chuyển (Thư ký) – Đáp Ca : (Ca đoàn). - Lời nguyện :(Chủ tế)

        9. KINH VINH DANH  (Rung chuông - Thắp Nến – Chưng bông…)

            - Biểu tượng Chúa sống lại : (Ban Khánh Tiết thực hiện)

 - Lời nguyện :  (Chủ tế).

   10.  BÀI THÁNH THƯ : Ông Thơ ( phó ngoại).

            - ALLELUIA : (Chủ tế hát 3 lần - Cộng đoàn hát lại 3 lần)

            - CA ĐOÀN :  (Có thể hát thêm một bài Alleluia ngắn)

        11.  BÀI TIN MỪNG – GIẢNG. (Chủ tế)

        12.  LÀM PHÉP NƯỚC :

               - Chủ tế làm phép nước.

               - Cộng đoàn lặp lại lời hứa Rửa tội.

               - Chủ tế đi rảy Nước Thánh – Ca đoàn hát : “Tôi Đã Thấy Nước”

               - Chủ tế đọc lời nguyện Nước Thánh.

        13.  DÂNG LỄ VẬT : 3 vị Gia trưởng + 3 Bà mẹ CG. ( mặc áo thụng khăn đóng)

                                         - Xin quả : Hội Các Bà Mẹ phụ trách.

        14.  Kiệu Mình Thánh Chúa về Bàn Thờ chínhCho rước Lễ.

        15.  Chủ tế đọc lời nguyện kết thúc.

F.   CHÚA NHẬT PHỤC SINH (21. 4. 2019)

*BAN SÁNG :Thánh Lễ sáng lúc 05 giờ 30, Mừng Chúa Sống Lại.

- Chủ tế mặc áo trước tiền sảnh

       - Đoàn rước phụng vụ : HĐMV. (Gồm các vị trưởng các Ban Ngành Đoàn thể) + Giáo Họ Phêrô (Đồng phục : Nam mặc áo trắng  quần tây, cà vạt; Nữ áo dài trắng)

 - Hát Lễ :    (Ca đoàn Mân Côi 1+ Ca đoàn Mân Côi 2)

 - Bài đọc I : Ông Chủ Tịch HĐMV. – Đáp Ca : Ca đoàn.

       - Bài đọc  II : Ông PCT. Nội HĐMV.- Đáp Ca : Ca đoàn.

       - Dâng Lễ :  (Giáo Họ Phêrô) – Xin quả : (Phêrô)

* Thánh Lễ II :  Lúc  07 giờ 30.

- Phụng vụ Thánh Lễ và hát Lễ : Ca đoàn 3 (Thiếu Nhi)

G.  PHÂN CÔNG PHẦN VIỆC : (Bắt đầu từ Lễ Lá đến Chúa Nhật Phục Sinh).

1. Chuẩn bị lá làm phép cho ngày Lễ Lá : (Ông Nam.)                  

2. Hát Lễ : CN. Lễ lá - lời dẫn các bài đọc - bài Thương Khó :(Thầy PM. Cao Huy Hoàng)

3. Hát Lễ TAM NHẬT THÁNH :(Ca đoàn 1, Ca đoàn 2 và Ca đoàn 3)

4. Lo việc Bàn Thánh – hương, hoa, nến - Tập dâng lễ vật trọng thể vào tối thứ năm tuần thánh – đèn rước cho 12 vị “tông đồ” cầm khi đi rước Thánh Thể qua Bàn Thờ phụ vào tối thứ năm tuần thánh :

(Nhờ quý Soeurs Cộngđoàn Phao lô giúp.)

5. Cộng tác cùng quý Soeurs , theo dõi, góp sức linh động công việc thuận lợi trong các nghi thức Tam Nhật Thánh : (Ông Thung và ông Nam )

6. Âm Thanh ánh sáng : (Ông Viễn + anh Triển, phụ trách.)

7. Trang Trí : (Ban Trang Trí ông Thanh  phụ trách)

8. Vệ sinh trong ngoài Nhà Thờ, nhà xứ, Đài Đức Mẹ :(Hội Bà Mẹ CG.)

9. Hương hoa núi Đức Mẹ- Đài Thánh An rê Kim Thông :(Legio + Phan Sinh.)

10. Trang hoàng Đền Thánh Giuse : (Hội Gia Trưởng.)

11. Che ảnhtượng vào thứ năm tuần Thánh và chỉnh đốn các việc cần thiết khác :

(BanThường Vụ + Quý Vị trong Ban Điều Hành 4 Giáo Họ )

12. Chuông, chiêng, trống :(Ông Sinh + Ô. từ + Ô. Đức * Ngày thứ sáu trong Tuần Thánh không có

 dùng chiêng trống).

13. Giữ xe và trật tự : (Hội Gia Trưởng.)

14. Nước uống cho cộng đoàn trong các ngày lễ trọng :( Ban TV. hội đồng.)

15. Làm bàn thờ phụ phòng D1 ( HĐMV trưởng ban GH)
16. Trực Tối thứ năm ( HĐMV trưởng ban GH)

 

 

 

* Lưu ý :

  - Các đơn vị và quý vị có tên trong tất cả các mục phân công của ban TV. hội đồngMV. trên đây, nếu có vấn đề gì xin vui lòng báo lại cho BTV biết trước, để kịp thời điều chỉnh, hầu góp phần tích cực vào việc phụng sự Chúa được tốt đẹp…

 

                                                                                   Hiệp Đức, ngày 19 tháng 3 năm 2019

                               Kiến Thị.                                                   TM. BTV. HĐMV.GX.       

                           Cha Chánh Xứ.                                                          Phó Nội

 

 

                          Phaolo. Hoàng Đức Dũng                          Antôn Trương Quang Thung

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bạn hãy click bình chọn cho bài này! 0.00 (0 phiếu)

TIN TỨC

 • Giáo xứ Hiệp Đức
 • Giáo hội Hoàn vũ
 • Giáo Phận Phan Thiết
Tháng 8 11, 2019
GX HIỆP ĐỨC Super User

Giáo Xứ Hiệp Đức Mừng Ngày Chầu Lượt

Hình ảnh Ngày 11-8-2019, Chúa Nhật XIX Thường niên, Giáo xứ Hiệp Đức vinh dự Chầu Lượt thay mặt Giáo Phận Phan Thiết. Thánh lễ Mừng ngày chầu lượt do cha Phaolô Nguyễn Anh Tuấn chủ tế. Sau thánh lễ sáng, Cha Phaolô đặt Mình Thánh Chúa. Suốt một buổi sáng,…

Mừng bổn mạng gia đình Thánh Anrê Kim Thông

07 16, 2019 455
Lúc 6 giờ 30, ngày 15 tháng 07 năm 2019 tại thánh đường giáo xứ Hiệp Đức tổ chức

Thánh lễ Tạ Ơn Hồng Ân Vĩnh Khấn Nữ tu Marie Lê Thị Phương Huế

07 14, 2019 320
Sáng Chủ Nhật lúc.5 giờ 00 ngày 14 tháng 7 năm 2019, tại thánh đường Giáo xứ Hiệp Đức,…

Bế mạc tháng hoa Đức Mẹ 2019

06 01, 2019 349
xem ảnh Bế mạc tháng hoa Đức Mẹ ngày 31 tháng 05 năm 2019

Thánh lễ tạ ơn và đặt viên đá xây dựng nhà xứ giáo xứ Hiệp Đức

05 01, 2019 402
xem ảnh Xem video Lúc 9 giờ 00 ngày 30/04/2019 Giáo Hiệp Đức vui mừng chào đón Đức cha
Tháng 8 10, 2019
GH HÒAN VŨ

Nhà nước Trung Quốc xóa bỏ các từ “Thiên Chúa, Thánh Kinh và Chúa Kitô” khỏi các sách cho trẻ em

Nhà nước Trung Quốc xóa bỏ các từ “Thiên Chúa, Thánh Kinh và Chúa Kitô” khỏi các sách cho trẻ em Vào đầu năm nay khi in một cuốn sách cho trẻ em lớp năm tiểu học trong đó có 4 câu chuyện của các nhà văn ngoại quốc và các câu chuyện khác của các nhà văn cổ…
Đọc thêm...

Khí phách lừng lẫy của một Giám Mục Trung Quốc: thà chịu bách hại, không chịu gia nhập Hội Công Giáo Yêu Nước

Trong cái gọi là “dự án thí điểm” (试点项目), sau thỏa thuận giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về…

Ủy Ban Thánh Nhạc: Hội thảo toàn quốc lần thứ 44

“Nhìn lại việc hát Tung hô Tin Mừng và Ca tiến lễ” là đề tài được linh mục Giuse Phạm…

Đức Thánh Cha tiếp Tổng thống Hoa Kỳ

VATICAN. Lúc 8 giờ rưỡi sáng 24-5-2017, ĐTC đã tiếp kiến Tổng thống Hoa Kỳ
Tháng 9 07, 2019
GP PHAN THIẾT

Giáo Phận Phan Thiết: Lễ Phong Chức 8 Phó Tế.

hình ảnhHôm nay ngày 3.9.2019, Lễ kính Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, Giáo Phận Phan Thiết tổ chức lễ phong chức cho 8 Thầy Phó Tế tại Nhà Nguyện Tòa Giám Mục. Các Thầy tốt nghiệp khóa VI Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc, sau những năm đi giúp xứ, nay các…
Đọc thêm...

Thông báo: về việc thuyên chuyển các Cha phó

Thông Báo về việc thuyên chuyển các cha phó

Danh sách thuyên chuyển các linh mục trong giáo phận Phan Thiết

Danh sách thuyên chuyển các linh mục trong giáo phận Phan Thiết

Danh sách các Thầy giúp xứ năm 2019

Danh sách các thầy giúp xứ năm 2019
next
prev

Đức tin &Văn hóaIMAGE
Dâng hiến là ơn gọi đặc biệt

Chúng ta biết hôn nhân là ơn gọi tự nhiên. Bởi, từ thuở tạo thiên lập địa, Thiên Chúa đã đặt ơn gọi này vào... Đọc thêm...
IMAGE
Số nhà truyền giáo bị giết trong năm 2018 gần gấp đôi con số năm 2017

    Trong năm 2018, 40 nhà truyền giáo đã bị giết trên khắp thế giới, gần gấp đôi con số Đọc thêm...
IMAGE
Những bài học từ chuỗi hạt mân côi

Tôi biết đến tràng chuỗi Mân Côi từ khi bước vào độ tuổi trung học. Số là vào năm ấy, Đọc thêm...
IMAGE
Nhân đức trong gia đình " Quyết tâm"

“Mỗi người phải can đảm và sống hăng say để chinh phục mọi đỉnh cao trong cuộc Đọc thêm...

IMAGE
Tượng Chúa Kitô Vua trên đỉnh Tao Phùng – Công trình của ngàn đôi tay

Giữa biển, trời xanh ngắt, bức tượng Chúa Kitô Vua dang rộng đôi tay như ôm cả thế Đọc thêm...
IMAGE
Bây giờ bạn có thể xin Phép lành Tòa Thánh qua mạng

Bạn chưa bao giờ nghĩ đến việc xin Phép lành Tòa Thánh của Đức Phanxicô hoặc nghĩ Đọc thêm...
IMAGE
Nơi chôn cất các thánh tông đồ

Sau nhiều năm tìm kiếm, các nhà khảo cổ học đang dần hé lộ những manh mối về nơi Đọc thêm...
IMAGE
5 ngôi nhà thờ xây trên đỉnh núi

Từ Sinai đến Si-on, núi và đồi thường là bối cảnh của các sự kiện thánh trong cả Cựu Ước lẫn Tân Ước. Thật... Đọc thêm...
IMAGE
Hành trình tìm kiếm thánh tích của thánh Phêrô

      Trong cuốn sách có tựa đề St. Peter’s Bones: How the Relics of the First Pope Were Đọc thêm...

IMAGE
Mỹ đã nghiên cứu, bào chế thành công vaccine chống ung thư!

VietTimes – Chỉ một mũi tiêm đã có thể khiến tất cả các tế bào ung thư trên cơ thể Đọc thêm...
IMAGE
Đầu ngõ có lò ung thư

Theo thống kê của Viện Nghiên Cứu Phòng Chống Ung Thư, ước tính Việt Nam có Đọc thêm...
IMAGE
7 Lý Do Vì Sao Bạn Không Thể Buồn Ngủ

Khó ngủ là vấn đề phổ biến đối với hàng triệu người trưởng thành. Ngay cả khi bạn có Đọc thêm...
IMAGE
Tình Yêu Có Thể Giúp Con Người Giảm Đau

Điển hình như hồi năm 2010, các nhà nghiên cứu tại Đại học Y Stanford đã tiến hành Đọc thêm...
IMAGE
5 Loại Nước “Cứu Nguy” Cho Huyết Áp Tại Nhà

Trị huyết áp cao chỉ bằng nước uống nghe tưởng chừng vô lí nhưng thực tế lại có tác Đọc thêm...

GÓC TRỐNG-GÓC ĐÀNIMAGE
Người khiếm thị đầu tiên chịu chức linh mục tại Bồ Ðào Nha

  Bị mất đi ánh sáng của đôi mắt từ năm 16 tuổi do bệnh tăng nhãn áp (glaucoma), nhưng điều này không thể cản... Đọc thêm...
IMAGE
LỖI TẠI TÔI HỒI NÀO!

  Văn hóa Việt không quen từ hai từ “Xin Lỗi”. Câu cửa miệng của người Tây là “Thank you”, “I’m sorry”,... Đọc thêm...
IMAGE
DIỄN VIÊN ĐÓNG VAI CHÚA GIÊSU ĐƯỢC ĐỨC THÁNH CHA CHÚC LÀNH

  Anh Jim Caviezel, diễn viên chính nổi tiếng ấn tượng với vai Chúa Giêsu trong bộ phim “Cuộc khổ nạn của Chúa... Đọc thêm...
IMAGE
Sự cao cả của Thánh Giuse

Trong Giáo Hội Việt Nam, chúng ta gọi Thánh Giuse là Thánh Cả. Danh hiệu này gắn Đọc thêm...
IMAGE
CHUYỆN TÌNH CẢM NƠI NGƯỜI TU SĨ

Là tu sĩ trẻ, tôi hiểu chuyện tình cảm ấy khiến người tu sĩ vất vả để đương đầu. Có lần Đọc thêm...

IMAGE
Câu chuyện cậu bé học bài dưới ánh đèn đường được phát tán rộng rãi và một tỉ phú đã chú ý tới.

Truyện thần thoại thời đại mới truyền cảm hứng cho niềm hy vọng.Câu truyện nghe có vẻ giống một truyện thần... Đọc thêm...
IMAGE
Đức Thánh Cha Phanxicô với môn thể thao vua

World Cup 2018 đang diễn ra tại Nga. Một trong hàng triệu người cũng hào hứng theo Đọc thêm...
IMAGE
“Hồng Y dỏm” xuất hiện đầy Rôma

Tờ New York Times số ra ngày 9 tháng 5 cho biết trong những ngày này quanh khu Đọc thêm...
IMAGE
Nữ đầu bếp từng nấu đãi hai vị Giáo Hoàng

“Tôi còn nhớ rất rõ”, bà Bastianich chia sẻ với hãng tin Catholic News Agency, vì “đó Đọc thêm...
IMAGE
Trên đời này, những thứ quý giá nhất đều là miễn phí

  Trên cuộc đời này, nhiều người hay than thở rằng cuộc đời thật bất công, rằng “Ông Đọc thêm...

IMAGE
Kỷ niệm 6 năm triều giáo hoàng của Đức Phanxicô: Điều thiết yếu

Đức Phanxicô đã sống và sẽ sống các năm tháng sâu đậm giữa các chuyến đi và các Đọc thêm...
IMAGE
Tại Sao Kính Thánh Giuse Vào Tháng Ba?

Tháng Ba được dành để kính Thánh Giuse. Có lý do gì gắn liền tháng Ba với Thánh Giuse? Đọc thêm...
IMAGE
Những điều cần phải nói!

Trước sự hỗn loạn niềm tin của xã hội với những điều ai ai cũng lên án như Dâng sao Đọc thêm...
IMAGE
Kỷ Hợi, Tản Mạn Về Heo - Lợn

Tết Nguyên Đán sắp đến. Lợn (Kỷ Hợi) sẽ được cậu Chó (Mậu Tuất) bàn giao công Đọc thêm...
IMAGE
Tết, Tết, Tết là gì?

Một năm bốn mùa Tạo Hoá tặng ban cho nhân loại, mùa nào cũng có những dấu ấn Đọc thêm...
10 08 2019 12:23 - Super User
Hãy nhìn vào trái tim

“Mặt trăng và Mặt Trời tranh cãi với nhau về Trái Đất. Mặt Trời nói: “Lá và cây cối, tất cả đều màu xanh”. Nhưng Mặt Trăng thì lại cho rằng, tất cả chúng mang một ánh bạc lấp lánh. Mặt Trăng nói rằng, con người trên Trái Đất thường ngủ. Còn Mặt Trời lại bảo con người luôn hoạt động đấy chứ.

– Con người hoạt động, vậy tại sao trên Trái Đất lại yên ắng đến vậy ?- Mặt [ ... ]

Câu chuyện hàng tuầnđọc thêm..
Other Articles

Suy niệm Lời Chúa trong tuần

 • Suy Niệm Lời Chúa trong tuần
 • Powerpoint Chúa Nhật Quanh Năm C
Tháng 9 14, 2019
Suy niệm Lời Chúa

Hãy bao dung như người cha

Trang Tin Mừng vừa nghe là một trong những trang đẹp nhất của Tin Mừng. Có thể gọi đó là Tin Mừng của Tin Mừng. Vì chương 15 Tin Mừng Luca này được coi như bản tóm tắt tất cả Tin Mừng. Tin Mừng đó là Thiên Chúa Cha giàu lòng thương xót. Lòng thương xót của…
Đọc thêm...

THEO VÀ VÁC THẬP GIÁ

Lời Chúa như ngọn đèn pha soi tỏ sự thật về chúng ta. Tôi chưa thật sự là môn đệ của Chúa…

HÃY VÀO CỬA HẸP

Đức Giêsu nói với chúng ta: “Hãy cố gắng vào qua cửa hẹp”(Lc 13,24), “vì cửa rộng và…

Hãy thắt lưng sẵn sàng phục vụ”

Thiên Chúa gõ cửa nhà tôi. Người tỏ lộ qua các biến cố và lời khẩn nài của mọi người.…

Sống bác ái

Năm 1983, để cứu sống một người 36 tuổi ở Liên Xô, Bác sĩ Sumadrúp đã nhận một quả thận…
next
prev
006272791
Hôm nay
Hôm qua
Tuần nầy
Tháng qua
Tuần qua
Tháng này
Tất cả
3737
4589
12352
4727610
99484
119398
6272791

Your IP: 159.138.152.140
Server Time: 2020-02-25 20:34:37

Suy tư

Thơ

Giáo xứ và Giờ Thánh lễ trong tuần:

Lịch phụng vụ Công Giáo 2019