GX Hiệp Đức, 0 out of 5 based on 0 votes

 1. A.   LỄ LÁ

-         Tối Thứ Bảy:  6 giờ 30

-          Sáng Chúa Nhật: 5 giờ 00

*Lễ  I :      05 giờ 00

             *LÀM PHÉP LÁ-KIỆU LÁ :  (Trong Thánh Lễ I. )

 1. Đoàn Phụng Vụ : HĐMV. (Gồm trưởng các Ban Ngành Đoàn thể)+ Giáo họ  Phaolô.
 2. Hát Lễ :  Ca Đoàn Mân Côi 1
 3.  Đọc kinh, Rao lịch – Rao Hôn phối (nếu có) – Công bố chương trình rước : (Ông Thung).
 4. Giáo dân tập trung trong Nhà thờ đọc kinh xong ra nhà Bát giác; Mỗi người cầm 1 cành lá.
 5. Chủ Tế và giúp lễ từ phòng Thánh tiến ra....
 6. Chủ Tế làm Phép Lá : Mỗi người cầm lá trên tay.
 7. 7.     Đoàn rước từ nhà Bát giác ra trước tiền sảnh - vào nhà Thờ - Trống –Chiêng- Ca đoàn hát  (Hoặc  hát những bài thích hợp).
 8. Dâng Lễ : Giáo Họ Phaolô – Xin Quả : Giáo Họ Phaolô.

*Lễ II :    07 giờ 00.(Phụng Vụ Thánh Lễ : Đoàn Thiếu Nhi)

 1. B.   THỨ HAI - THỨ BA - THỨ TƯ TRONG TUẦN THÁNH

CẢ 3 NGÀY: Thánh Lễ lúc 18 giờ 30 – Sau Thánh Lễ, Cộng đoàn cùng ở lại nhà thờ ngắm mỗi tối 5 Sự Thương Khó Đức Chúa Giê-Su : + Giáo họ Phêrô ngắm Tối thứ hai + G.Họ PhaoLô ngắm tối thứ ba + G.Họ Mân Côi tối thứ tư. - Giáo Họ Giuse: Phụ trách Gẫm Đàng Thánh Giá lúc 17 giờ 30 chiều thứ sáu Tuần Thánh.

 1. C.   THỨ NĂM TUẦN THÁNH (18. 4. 2019)

*BAN SÁNG :Lễ Đèn I  lúc  05 giờ 00 –Cộng đoàn Ngắm trọng thể 15 Sự Thương Khó Đức Chúa GiêSu (theo kinh Giáo phận Qui Nhơn) -Áo thụng khăn đóng.

 

 

 

DANH SÁCH CÁC VỊ NGẮM 15 SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC CHÚA GIÊSU :

 1. Ô. Phêrô Nguyễn Đình Nhân    (Cựu CT.      - Ngắm Sự thứ nhất
 2. Bà  Têrêsa Nguyễn Thị Yến Trang                 -Sự thứ hai
 3. Giacôbê :     Trần Văn Tín       CT                  - Sự thứ ba
 4. B. Maria Lê Thị Kim Nga :     (Trưởng BTS. BMCG.)       - Sự thứ bốn
 5. Ô. Giuse NGuyễn Văn Nam    (UV PV)                              - Sự thứ năm.
 6. B. Maria Rôsa Trần Thị Hiên (LCTX)                                 -  Sự thứ sáu
 7. Ô. JB. Nguyễn Đức Khánh  (Thủ quỹ GH. GiuSe)              - Sự thứ bảy
 8. Anna Lê Nguyễn Trà My (Thư ký Thiếu Nhi)                     - Sự thứ tám
 9. Phêrô Hồ Phi Lợi  (Trưởng BĐH. Giáo họ GiuSe)              - Sự thứ chín
 10. Matta Nguyễn Thị Mừng (LTXC)                                        - Sự thứ Mười
 11. Phêrô Huỳnh Lãnh     (UV. HĐMV)                                     - Sự thứ mười một
 12. Maria NGuyễn Thị Mỹ Thanh (Thủ quỷ BMCG)                 - Sự thứ mười hai
 13. JB. Ngô Văn  Anh   (Trưởng Hội Gia Trưởng)                     - Sự thứ mười ba
 14. Maria Nguyễn Thị Cẩm Hằng  (Ca Đoàn Mân Côi               - Sự thứ bốn
 15. GiuSe Võ Duy Khanh  (Phó đoàn Thiếu Nhi)                       - Sự thứ mười lăm

     - Than Kinh Lễ Đèn I :  Ông Phêrô Huỳnh Mậu          

       *BAN TỐI : Thánh Lễ Tiệc Lylúc 18 giờ 30   – (Lời dẫn… : Thầy Hoàng ) 

           - Chủ tế mặc áo tại tiền sảnh nhà thờ

           - Đoàn rước Phụng vụ : HĐMV + Đoàn Thiếu Nhi + 12 Tông đồ.

 - Hát Lễ : Ca đoàn Mân Côi 3

           - Kinh đầu lễ - Sám hối-Kinh Thương Xót- Kinh Vinh Danh (có rung chuông)

* Từ hôm nay cho đến Lễ Vọng Chúa Phục Sinh chỉ được đánh trắc thay rung chuông.

           - Bài đọc  I : Huynh Trưởng Đoàn Thiếu Nhi (chọn người) – Đáp ca : (Ca Đoàn.)

           - Bài đọc  II : Huynh Trưởng Đoàn Thiếu Nhi…       - Câu xướng : (Ca đoàn.)

           - Bài Tin Mừng - Giảng:   (Chủ tế.)

        

*Nghi thức rửa chân gồm có 12 vị : (Áo thụng, khăn đóng)

        1. Ô. Phêrô NGuyễn Đình Nhân            (Cựu CT.)

        2. Ô. Phêrô Nguyễn Đức Hòa                (Trưởng BĐH.GH. Mân Côi)

        3. Ô. Gia Cô Bê Việt Quốc Triều            ( Trưởng BĐH.GH. Phaolô)

        4. Ô. AnTôn Lê Văn Thịnh                     (Trưởng BĐH.GH. Phêrô)

        5. Ô. JB. Ngô Văn Anh                            (Trưởng Hội Gia Trưởng)

        6. Ô. Phêrô Trần Văn Tâm                     (UV. HĐMV+ Legio)

        7. Ô. Phêrô Hồ Phi Lợi                           (Trưởng BĐH.GH. Giuse)

        8. Ô. Micae Bùi Ngọc Sơn                    (Phó nội GT)

        9. Ô. FX. Nguyễn Văn Đức                     (Phó ngoại GT)

       10. Ô. JB. Nguyễn Văn Thơ                     (PCT. HĐMV.)

       11. Ô. Phêrô Huỳnh Lãnh                        (UV Bác ái T.Giáo)

       12. Ông Giac bê Phạm Xuân Bính           (Trưởng Đoàn Thiếu Nhi)

          - Tổ chức dâng lễ vật trọng thể :  Gồm 8 vị Giáo lý viên thuộc ban ĐH. Thiếu Nhi

             (Mặc đồng phục : Áo trắng quần đen)                              

-         Tiếp tục Thánh Lễ.

-         Lời nguyện Hiệp Lễ

-         Kiệu Mình Thánh Chúa : Thánh Gía đèn hầu: (Ông Cố Học) - Lọng che Mình Thánh Chúa… : (Ông Nam) - Cộng đoàn tiến từ nhà thờ ra sân, đi vòng quanh nhà thờ, trở về tiến vào nhà D1 ( vào bên nào thì vào ghế ngồi bên đó…)

-         Đoàn Tông đồ tiến thẳng vào Bàn thờ tạm (nhà D1) theo sự hướng dẫn.

Chầu Thánh Thể và các phiên Chầu :

 

 1. Từ 20 giờ 00 đến 20 giờ 30 : Giáo họ Giuse + Bà Mẹ + Thiếu Nhi (Ban ĐHGH. Giuse

 phụ trách)

 1. Từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 00 : Giáo họ Phê-rô + Legio + Caritas. (Ban ĐHGH Phêrô

 Phụ trách).

 1. Từ 21 giờ 00 đến 21 giờ 30 : Phan Sinh + LTXC. + Ca đoàn + Giáo họ Phaolô  (Thầy

 PM. Cao Huy Hoàng hướng dẫn)

 1. Từ 21 giờ 30 đến 22 giờ 00 : Quý Soeurs + HĐMV. + Hội Gia Trưởng + Giáo họ Mân

Côi. (Quý Soeurs Phaolô hướng dẫn)

 1. D.   THỨ SÁU TUẦN THÁNH (19. 4. 2019. - Giữ Chay và Kiêng Thịt

 

*BAN SÁNG : Lễ Đèn II, lúc 05 giờ 00, Ngắm trọng thể 15 Sự Thương Khó ĐứcChúa GiêSu (Kinh Giáo Phận Qui Nhơn)

     -  DANH SÁCH NGẮM 15 SỰ THƯƠNG KHÓ CHÚA GIÊSU :

                                    (Áo thụng khăn đóng)

 

 1. Ô. Gioakim : Nguyễn Văn Thơ (PCT)                                   - Ngắm Sự thứ nhất
 2. Bà Maria Mad Nguyễn Việt Hoàng Trinh ( BMCG)             - Sự thứ hai.
 3. Ô. Phêrô Nguyễn Văn Ngoan ( Phó N Giuse)                        - Sự thứ ba
 4. B. Maria Nguyễn Thị Nhạn                                                   - Sự thứ bốn.
 5. Ô. Giacôbê Việt Quốc Triều : (Trưởng Giáo Họ Phaolô)      - Sự thứ năm.
 6. B. Maria Trần Thị Đức :   (LT. Bà Mẹ G.Họ Mân Côi)         - Sự thứ sáu
 7. Ô. Phêrô Trần Văn Tâm : (UV. HĐMV)                                - Sự thứ bảy
 8. B. Anna Nguyễn Thị Lan Sinh  (Phan Sinh)                          - Sự thứ tám
 9. Ô. Antôn Lê Văn Thịnh : ( Trưởng ban Giáo họ Phêrô)        - Sự thứ chin.
 10. B. Têrêxa Nguyễn Thị Tố Hoa. (LCTX)                                - Sự thứ mười.
 11. Ô. JB. Trương Tâm :     (Trưởng Giáo họ Mân Côi)              - Sự thứ mười một.
 12. C. Phanxica Nguyễn Thị Kim Hoàng (Hội Mân Côi)      - Sự thứ mười hai.
 13. Ô. Giuse Nguyễn Văn Vũ :  (TK. Giáo họ Phê rô)                 -  Sự thứ mười ba.
 14. B. Maria Ngô Thị Kim Lan :  (LCTX)                                   - Sự thứ mười bốn.
 15. Ô. Phaolô Huỳnh An :  (G.họ Phao-lô)                                   - Sự thứ mười lăm.

-Than Kinh Lễ Đèn II : Ô. Antôn Trương Quang Thung.

* BAN CHỀU : Lúc 17 giờ 30 , đọc kinh và gẫm đàng Thánh Giá ngoài trời theo kinh địa

phận Qui Nhơn(Giáo Họ Giuse + LCTX  phụ trách.

*BAN TỐI : 18 giờ 30, cử hành cuộc Thương Khó Chúa GiêSu và suy tôn Thánh Giá. (Đọc lời dẫn : Thầy Hoàng)

            - Hát lễ : Ca đoàn Mân Côi 1+ Ca đoàn Mân Côi 2        

            - Lời nguyện (chủ tế)

            - Bài đọc I :  Gia Trường  – Đáp Ca :  (Ca đoàn.)

            - Bài đọc II : Bà Mẹ Công  Giáo – Câu xướng :  (Ca đoàn.)

            - Bài Thương Khó ĐCGS. :  Chủ tế + 2 người  và Ca đoàn.

            - 10 lời nguyện : 1 người đọc phần câu xướng ý cầu nguyện (Thầy Hoàng).

            - SUY TÔN THÁNH GÍA : Rước Thánh Giá từ cuối nhà thờ lên Cung Thánh - Chủ tế ngừng 3 chặng và hát 3 lần câu : “Đây là Gỗ Thánh Giá” và Cộng đoàn đáp lại 3 lần : “Chúng ta hãy đến thờ lạy”.

 - Hôn Chơn :     

   *Vì đang còn trong thời gian cử hành nghi thức phụng vụ tiếp theo, nên việc Hôn Chơn lúc nầy chỉ dành riêng cho các vị đại diện gồm : Cha Chủ sự - Giúp lễ - Quý Tu sĩ – HĐMV. Và Ban Điều Hành các Giáo họ mà thôi.

    * Sau khi cử hành các nghi thức phụng vụ chính đã xong : Cộng đoàn sẽđi thứ tự như khi lên rước lễ để tiếp tục Hôn Chơn Chúa cách trang nghiêm và trật tự ! Những ai chưa kịp Hôn Chơn vào đêm thứ sáu hôm nay, thì có thể tiếp tục đến nhà thờ vào buổi sáng thứ bảy hôm sau để Hôn Chơn Chúa.. (*Ban Thường Vụ lưu ý giữ trật tự khi cộng đoàn lên Hôn Chơn : Ô. Thơ + Ô. Thung + Ô. Lãnh + Ô. Tín…)

* Ca Đoàn nên hát vài bài Thánh Ca có ý nghĩa sám hối, tình yêu…Khi C.đoàn hôn chơn.

 

E. THỨ BẢY TUẦN THÁNH  (20. 04. 2019).

*BAN SÁNG : Lễ Đèn III, lúc 05 giờ 00, Ngắm trọng thể 15 Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu (Kinh GP. Qui Nhơn)

  DANH SÁCH GẪM 15 SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC CHÚA GIÊSU                                

                                       (Áo thụng khăn đóng)

 1. Ô. Giuse Nguyễn Học ( UV Caritas)                               - Ngắm Sự thứ nhất.
 2. B. Anê  Nguyễn Thị Mười (LT. BMCG. Giu-se)            - Sự thứ hai
 3. Ô. Philipphê Lương Trọng Khâm (Phó ban GH.Giu-Se) - Sự thứ ba.
 4. B. Anna Nguyễn Thị Minh (LT. Bà Mẹ G.Họ Phê-rô)    - Sự thứ bốn.
 5. Ô. An tôn Việt Quốc Tuấn  (Ca trưởng Thanh Niên)       - Sự thứ năm.
 6. B. Maria Nguyễn Thị Diệu (LT. Bà Mẹ GH. Phao Lô)    - Sự thứ sáu.
 7. Ô. Phê-rô Trần Chuyển  (Thư ký)                                     - Sự thứ bảy.
 8. B. Maria Huỳnh Thị Sa  (Phan Sinh)                               - Sự thứ tám
 9. Ô. Phêrô Phạm Ngọc Sum  (Thư ký Gia Trưởng)          - Sự thứ chin.
 10. B. Maria Huỳnh Thị Xuân Lan  (Phó Hội Bà Mẹ)          - Sự thứ mười.
 11. Ô. Giacôbê Phạm Xuân Bính  (Tr.Đoàn  Thiếu Nhi)      - Sự thứ mười một.
 12. B. Maria Trần Thị Quyền (LT. Bà Mẹ GH. Giuse)         - Sự thứ mười hai
 13. Ô. Phê rô Nguyễn Đức Hòa  (Trưởng Họ Mân Côi)        - Sự thứ mười ba.
 14. B. Anna Nguyễn Thị Hoa     (Legio G.Họ Mân Côi)       - Sự thứ mười bốn.
 15. Ô. Phaolô Huỳnh Cảnh    (Ban Cây xanh)                        - Sự thứ mười lăm.

*Than Kinh Lễ Đèn III : B. Maria Trương Thị Chung    ( G.Họ Mân Côi)

*BAN TỐI :Lúc 18 giờ 30, Cử Hành Nghi Thức Vọng Phục Sinh

                                                                          (Đọc Lời dẫn : Thầy Hoàng)

 1. Phụng vụ Thánh Lễ : HĐMV. + Hội Các  BMCG.
 2. Hát Lễ : Ca đoàn Mân Côi 1+ Ca đoàn Mân Côi 2.
 3. Tắt hết đèn trong nhà thờ và ngoài nhà thờ.
 4. Giáo dân tiến ra nhà Bát Giác

*Ca đoàn : Hát bài “Xin Lửa”, “Xin Ánh Sáng”.
 Lấy Lửa.

         5.    Chủ tế làm phép Làm phép Lửa - Làm phép Nến Phục Sinh.

         6.    Kiệu Nến Phục Sinh : Chủ tế giơ cao Nến Phục Sinh đi từ nhà bát giác tới tiền sảnh - dừng 3 chặng và hát 3 lần: “ÁNH SÁNG CHÚA KI-TÔ” - Cộng đoàn đáp : “TẠ ƠN CHÚA”

         7. CÔNG BỐ TIN MỪNG PHỤC SINH  (tại tòa giảng: Cha chủ tế).

         8. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA :

            - Bài đọc I :  (Sơ Cộng đoàn Phaolô) – Đáp Ca : (Ca đoàn) - Lời Nguyện : Chủ tế.

            - Bài đọc II : (Sơ Cộng đoàn Mến Thánh Giá) – Đáp Ca : Ca đoàn - Lời nguyện : Chủ tế.

            - Bài đọc III : Ông Chuyển (Thư ký) – Đáp Ca : (Ca đoàn). - Lời nguyện :(Chủ tế)

        9. KINH VINH DANH  (Rung chuông - Thắp Nến – Chưng bông…)

            - Biểu tượng Chúa sống lại : (Ban Khánh Tiết thực hiện)

 - Lời nguyện :  (Chủ tế).

   10.  BÀI THÁNH THƯ : Ông Thơ ( phó ngoại).

            - ALLELUIA : (Chủ tế hát 3 lần - Cộng đoàn hát lại 3 lần)

            - CA ĐOÀN :  (Có thể hát thêm một bài Alleluia ngắn)

        11.  BÀI TIN MỪNG – GIẢNG. (Chủ tế)

        12.  LÀM PHÉP NƯỚC :

               - Chủ tế làm phép nước.

               - Cộng đoàn lặp lại lời hứa Rửa tội.

               - Chủ tế đi rảy Nước Thánh – Ca đoàn hát : “Tôi Đã Thấy Nước”

               - Chủ tế đọc lời nguyện Nước Thánh.

        13.  DÂNG LỄ VẬT : 3 vị Gia trưởng + 3 Bà mẹ CG. ( mặc áo thụng khăn đóng)

                                         - Xin quả : Hội Các Bà Mẹ phụ trách.

        14.  Kiệu Mình Thánh Chúa về Bàn Thờ chínhCho rước Lễ.

        15.  Chủ tế đọc lời nguyện kết thúc.

F.   CHÚA NHẬT PHỤC SINH (21. 4. 2019)

*BAN SÁNG :Thánh Lễ sáng lúc 05 giờ 30, Mừng Chúa Sống Lại.

- Chủ tế mặc áo trước tiền sảnh

       - Đoàn rước phụng vụ : HĐMV. (Gồm các vị trưởng các Ban Ngành Đoàn thể) + Giáo Họ Phêrô (Đồng phục : Nam mặc áo trắng  quần tây, cà vạt; Nữ áo dài trắng)

 - Hát Lễ :    (Ca đoàn Mân Côi 1+ Ca đoàn Mân Côi 2)

 - Bài đọc I : Ông Chủ Tịch HĐMV. – Đáp Ca : Ca đoàn.

       - Bài đọc  II : Ông PCT. Nội HĐMV.- Đáp Ca : Ca đoàn.

       - Dâng Lễ :  (Giáo Họ Phêrô) – Xin quả : (Phêrô)

* Thánh Lễ II :  Lúc  07 giờ 30.

- Phụng vụ Thánh Lễ và hát Lễ : Ca đoàn 3 (Thiếu Nhi)

G.  PHÂN CÔNG PHẦN VIỆC : (Bắt đầu từ Lễ Lá đến Chúa Nhật Phục Sinh).

1. Chuẩn bị lá làm phép cho ngày Lễ Lá : (Ông Nam.)                  

2. Hát Lễ : CN. Lễ lá - lời dẫn các bài đọc - bài Thương Khó :(Thầy PM. Cao Huy Hoàng)

3. Hát Lễ TAM NHẬT THÁNH :(Ca đoàn 1, Ca đoàn 2 và Ca đoàn 3)

4. Lo việc Bàn Thánh – hương, hoa, nến - Tập dâng lễ vật trọng thể vào tối thứ năm tuần thánh – đèn rước cho 12 vị “tông đồ” cầm khi đi rước Thánh Thể qua Bàn Thờ phụ vào tối thứ năm tuần thánh :

(Nhờ quý Soeurs Cộngđoàn Phao lô giúp.)

5. Cộng tác cùng quý Soeurs , theo dõi, góp sức linh động công việc thuận lợi trong các nghi thức Tam Nhật Thánh : (Ông Thung và ông Nam )

6. Âm Thanh ánh sáng : (Ông Viễn + anh Triển, phụ trách.)

7. Trang Trí : (Ban Trang Trí ông Thanh  phụ trách)

8. Vệ sinh trong ngoài Nhà Thờ, nhà xứ, Đài Đức Mẹ :(Hội Bà Mẹ CG.)

9. Hương hoa núi Đức Mẹ- Đài Thánh An rê Kim Thông :(Legio + Phan Sinh.)

10. Trang hoàng Đền Thánh Giuse : (Hội Gia Trưởng.)

11. Che ảnhtượng vào thứ năm tuần Thánh và chỉnh đốn các việc cần thiết khác :

(BanThường Vụ + Quý Vị trong Ban Điều Hành 4 Giáo Họ )

12. Chuông, chiêng, trống :(Ông Sinh + Ô. từ + Ô. Đức * Ngày thứ sáu trong Tuần Thánh không có

 dùng chiêng trống).

13. Giữ xe và trật tự : (Hội Gia Trưởng.)

14. Nước uống cho cộng đoàn trong các ngày lễ trọng :( Ban TV. hội đồng.)

15. Làm bàn thờ phụ phòng D1 ( HĐMV trưởng ban GH)
16. Trực Tối thứ năm ( HĐMV trưởng ban GH)

 

 

 

* Lưu ý :

  - Các đơn vị và quý vị có tên trong tất cả các mục phân công của ban TV. hội đồngMV. trên đây, nếu có vấn đề gì xin vui lòng báo lại cho BTV biết trước, để kịp thời điều chỉnh, hầu góp phần tích cực vào việc phụng sự Chúa được tốt đẹp…

 

                                                                                   Hiệp Đức, ngày 19 tháng 3 năm 2019

                               Kiến Thị.                                                   TM. BTV. HĐMV.GX.       

                           Cha Chánh Xứ.                                                          Phó Nội

 

 

                          Phaolo. Hoàng Đức Dũng                          Antôn Trương Quang Thung

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bạn hãy click bình chọn cho bài này! 0.00 (0 phiếu)
Tháng 3 20, 2019
GX HIỆP ĐỨC

Giáo xứ Hiệp Đức Mừng lễ Thánh Giuse bổn mạng gia trưởng

Tôn kính và hân hoan cùng với giáo hội toàn cầu mừng kính Thánh Cả Giuse, bạn
Đọc thêm...

Lễ Mừng Xuân Kỷ Hợi

Mừng Xuân Kỷ Hợi

Giáo xứ Hiệp Đức trao quà Tết người nghèo

Hôm nay, lúc 9 giờ 00, ngày 30 tháng 01 năm 2019, trong bầu khí đón mừng Xuân

TRAO BỔ NHIỆM THƯ CHO CÁC VỊ TÂN ĐẠI DIỆN HĐMV khóa mới 2018-2022

Hiệp thông cùng với toàn thể Giáo phận Phan Thiết, theo tinh thần của Bề trên Giáo
Tháng 3 02, 2019
GP PHAN THIẾT

Lễ Giỗ Mãn Tang Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống.

Lúc 9giờ sáng nay, ngày 1 tháng 3 năm 2019, tại Nhà thờ Chính tòa, Giáo phận Phan
Đọc thêm...

NGÀY LỄ TUYÊN THỆ NHẬM CHỨC CỦA HĐMV GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

hình ảnh Sáng nay thứ Bảy, ngày 17.11.2018, hơn 500 thành viên Ban Thường Vụ HĐMV các…

Thư Chung Năm Thánh Kỷ Niệm 60 Năm Thành Lập Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao

TÒA GIÁM MỤC PHAN THIẾT 422 Trần Hưng Đạo, Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam. THƯ CHUNG…

Thông báo tuyển sinh Chủng viện Nicôla Niên khóa 2018-2019

Thông báo tuyển sinh Chủng viện Nicôla Niên khóa 2018-2019
Tháng 3 23, 2019
GH HÒAN VŨ

Dòng Cát Minh tại Việt Nam được nâng lên hàng Phụ Tỉnh.

"Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ủ ấp tôi suốt cả cuộc đời”(TV 23, 6)
Đọc thêm...

Các Giáo Phận và Giám Mục Đương Nhiệm (cập nhật 29/12/2018)

Các Giáo Phận và Giám Mục Đương Nhiệm (cập nhật 29/12/2018) I. Giáo Tỉnh Hà Nội 1. Giáo…

Giáo Hội Công Giáo Việt Nam có thêm giáo phận mới.

Giáo Hội Công Giáo Việt Nam có thêm giáo phận mới. Ngày thứ Bảy 22 tháng 12 năm 2018 Văn…

Đức tin &Văn hóaIMAGE
MÙA CHAY NGẪM CHUYỆN ÔNG GIÓP

Gióp vừa là nhân vật chính vừa là tựa đề của một quyển sách trong Cựu Ước. Nói đến ông Gióp chắc hẳn người... Đọc thêm...
IMAGE
Hạnh phúc đến từ đâu ?

Hạnh phúc chính là mục tiêu của cuộc sống. Và điều này đang còn thiếu. Để đạt được Đọc thêm...
IMAGE
Kinh thánh cũ nát của tù nhân: khi Chúa vào tù

Nhà tù có thể không phải là địa ngục hay một nơi tuyệt vọng, mà là một không gian Đọc thêm...
IMAGE
Người Công Giáo cầu nguyện như thế nào?

Nhiều năm trước, một Cha giáo đã dạy các thầy chủng sinh rằng: “Các con hãy nhớ, Đọc thêm...

IMAGE
Bây giờ bạn có thể xin Phép lành Tòa Thánh qua mạng

Bạn chưa bao giờ nghĩ đến việc xin Phép lành Tòa Thánh của Đức Phanxicô hoặc nghĩ Đọc thêm...
IMAGE
TẾT CÔNG GIÁO - CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

Tết cổ truyền của Dân tộc Việt Nam là nét đẹp văn hóa được truyền từ đời này qua Đọc thêm...
IMAGE
Nơi chôn cất các thánh tông đồ

Sau nhiều năm tìm kiếm, các nhà khảo cổ học đang dần hé lộ những manh mối về nơi Đọc thêm...
IMAGE
Bí mật chữ Nôm của Việt Nam tại thư viện Vatican

Sự hấp dẫn của Vatican về thế giới ở trong sự việc Tin Mừng và chính trị thường  chỉ Đọc thêm...
IMAGE
Phóng sự Giáng Sinh tại Vatican: Trăm Máng Cỏ Noel.

Trong muà Giáng Sinh, người ta về quê xum họp với gia đình.Nhưng năm nay chúng tôi làm ngược lại, là đi xa, tới tận... Đọc thêm...

IMAGE
Đầu ngõ có lò ung thư

Theo thống kê của Viện Nghiên Cứu Phòng Chống Ung Thư, ước tính Việt Nam có Đọc thêm...
IMAGE
7 Lý Do Vì Sao Bạn Không Thể Buồn Ngủ

Khó ngủ là vấn đề phổ biến đối với hàng triệu người trưởng thành. Ngay cả khi bạn có Đọc thêm...
IMAGE
Tình Yêu Có Thể Giúp Con Người Giảm Đau

Điển hình như hồi năm 2010, các nhà nghiên cứu tại Đại học Y Stanford đã tiến hành Đọc thêm...
IMAGE
5 Loại Nước “Cứu Nguy” Cho Huyết Áp Tại Nhà

Trị huyết áp cao chỉ bằng nước uống nghe tưởng chừng vô lí nhưng thực tế lại có tác Đọc thêm...

GÓC TRỐNG-GÓC ĐÀNIMAGE
Sự cao cả của Thánh Giuse

Trong Giáo Hội Việt Nam, chúng ta gọi Thánh Giuse là Thánh Cả. Danh hiệu này gắn Đọc thêm...
IMAGE
Tràn lan mê tín

Chỉ vì một con cá chép ai đó đánh rớt xuống ruộng mà nhiều người ùn ùn kéo ra khấn Đọc thêm...
IMAGE
Tiền nhiều để làm gì?

TTO - Tiền nhiều để làm gì? Câu hỏi của ông Đặng Lê Nguyên Vũ tại phiên tòa ly hôn Đọc thêm...
IMAGE
MƯỜI CÁ TÍNH LÀM CHO MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ TRỞ NÊN ĐẶC BIỆT

Sau đây là mười nét cá tính làm cho phụ nữ trở nên đẹp.  Đọc thêm...
IMAGE
CHUYỆN TÌNH CẢM NƠI NGƯỜI TU SĨ

Là tu sĩ trẻ, tôi hiểu chuyện tình cảm ấy khiến người tu sĩ vất vả để đương đầu. Có lần Đọc thêm...

IMAGE
Đức Thánh Cha Phanxicô với môn thể thao vua

World Cup 2018 đang diễn ra tại Nga. Một trong hàng triệu người cũng hào hứng theo Đọc thêm...
IMAGE
“Hồng Y dỏm” xuất hiện đầy Rôma

Tờ New York Times số ra ngày 9 tháng 5 cho biết trong những ngày này quanh khu Đọc thêm...
IMAGE
Nữ đầu bếp từng nấu đãi hai vị Giáo Hoàng

“Tôi còn nhớ rất rõ”, bà Bastianich chia sẻ với hãng tin Catholic News Agency, vì “đó Đọc thêm...
IMAGE
Trên đời này, những thứ quý giá nhất đều là miễn phí

  Trên cuộc đời này, nhiều người hay than thở rằng cuộc đời thật bất công, rằng “Ông Đọc thêm...
IMAGE
Chúa Giêsu giáng sinh năm nào?

Có thể người ta vẫn nghĩ là Chúa Giêsu giáng sinh năm 0 Đọc thêm...

IMAGE
Kỷ niệm 6 năm triều giáo hoàng của Đức Phanxicô: Điều thiết yếu

Đức Phanxicô đã sống và sẽ sống các năm tháng sâu đậm giữa các chuyến đi và các Đọc thêm...
IMAGE
Tại Sao Kính Thánh Giuse Vào Tháng Ba?

Tháng Ba được dành để kính Thánh Giuse. Có lý do gì gắn liền tháng Ba với Thánh Giuse? Đọc thêm...
IMAGE
Những điều cần phải nói!

Trước sự hỗn loạn niềm tin của xã hội với những điều ai ai cũng lên án như Dâng sao Đọc thêm...
IMAGE
Kỷ Hợi, Tản Mạn Về Heo - Lợn

Tết Nguyên Đán sắp đến. Lợn (Kỷ Hợi) sẽ được cậu Chó (Mậu Tuất) bàn giao công Đọc thêm...
IMAGE
Tết, Tết, Tết là gì?

Một năm bốn mùa Tạo Hoá tặng ban cho nhân loại, mùa nào cũng có những dấu ấn Đọc thêm...

Chương trình Tuần Thánh và Phục Sinh

26 03 2019 01:05 - Super User

A.   LỄ LÁ

-         Tối Thứ Bảy:  6 giờ 30

-          Sáng Chúa [ ... ]

THÔNG BÁO GIÁO XỨRead more...

Suy niệm Lời Chúa trong tuần

 • Suy Niệm Lời Chúa trong tuần
 • Chúa Nhật Quanh Năm B
Tháng 4 13, 2019
Suy niệm Lời Chúa

Vinh quang của Chúa Giêsu

Cuộc rước Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem đã biểu dương vinh quang của Ngài. Nhưng vinh quang hôm nay chỉ thoáng qua và chóng lụi tàn vì vài ngày sau thì Ngài bị giết chết nhục nhã trên thập giá. Vinh quang thực sự của Chúa Giêsu chỉ biểu lộ trọn vẹn khi Ngài…
Đọc thêm...

KHUẤT TẤT TRONG MỘT VỤ ÁN “BẤT THƯỜNG”

Bài Tin Mừng Chúa Nhật V Mùa Chay hôm nay, trình thuật vụ án hy hữu và bất thường. Đó…

Sống tình liên đới

May Quá, Mình Thoát Nạn! Hay Mình Xứng Đáng?Có thể nói một trong những đặc tính của thời…

GIA ĐÌNH KHAO KHÁT ĐƯỢC BIẾN ĐỔI

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trước mặt chúng

HỒI TÂM

Hồi tâm là một hành vi tâm lý, nhìn lại quá khứ để nhận ra những việc mình đã làm.
next
prev
005024687
Hôm nay
Hôm qua
Tuần nầy
Tháng qua
Tuần qua
Tháng này
Tất cả
4557
3855
23113
3467669
78495
132160
5024687

Your IP: 54.36.150.102
Server Time: 2019-04-19 16:12:38

Suy tư

Thơ

Giáo xứ và Giờ Thánh lễ trong tuần:

Lịch phụng vụ Công Giáo 2019